Συνεχίζονται οι εγγραφές στην ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ Κοζάνης για το σχολικό έτος 2017-18

2 Min Read

Συνεχίζονται οι εγγραφές για το σχολικό έτος 2017-2018 στην ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ Κοζάνης για τις παρακάτω ειδικότητες :
1)Τεχνιτών Μηχανών & Συστημάτων Αυτοκινήτου
2)Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών
3)Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου
4) Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών
5)Τεχνιτών Αμαξωμάτων
6) Τεχνιτών Θερμικών & Υδραυλικών Εγκαταστάσεων
7)Τεχνίτης Υποστήριξης Συστημάτων Η/Υ
Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στην ΕΠΑ.Σ ΟΑΕΔ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ(11ο χιλιόμ. ΚΟΖΑΝΗΣ-ΛΑΡΙΣΑΣ έως 20/09/2017 μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού των μαθητών που προβλέπεται από την εγκύκλιο εισαγωγής της Διοίκησης του ΟΑΕΔ.
Δικαίωμα εγγραφής στην Α΄τάξη έχουν όσοι έχουν γεννηθεί τα έτη 1994 έως 2001.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
α) Τίτλος Σπουδών (Απολυτήριο Λυκείου , βεβαίωση αποφοίτησης της Α’ τάξης Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου , Πτυχίο ΤΕΕ ή ΕΠΑΣ για την απόκτηση άλλης ειδικότητας)
β) Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας .
γ) Δύο φωτογραφίες.
δ) Επίσημα έγγραφα που να αποδεικνύουν τα δηλωθέντα στην αίτησή του/της , σχετικά με την οικογενειακή, κοινωνική και οικονομική κατάστασή του/της (οικογενειακό εκκαθαριστικό, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης)
ε)Α.Φ.Μ., Α.Μ.Κ.Α. του υποψήφιου μαθητή.
ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
1.Σύγχρονα και πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια
2.Έμπειρο και άρτια καταρτισμένο Εκπαιδευτικό προσωπικό, μόνιμο και έκτακτο.
3.Κατά τη διάρκεια της Πρακτικής εξάσκησης οι εκπαιδευόμενοι αμείβονται με το ποσό του 75% του ανειδίκευτου εργάτη εκ του οποίου το ποσό των 11 euro είναι η επιδότηση από τον ΟΑΕΔ και ασφαλίζονται από τους εργοδότες, για τους οποίους ο ΟΑΕΔ έχει θεσπίσει κίνητρα, προκειμένου να διευρυνθεί ο αριθμός των απασχολούμενων μαθητών.
4.Επίδομα στέγασης και σίτισης, σε όσους έχουν τις προϋποθέσεις.
5.Αναβολή στράτευσης.
6.Απαραίτητα βιβλία – βοηθήματα
7.Καθιέρωση σπουδαστικής άδειας, μέχρι 30 ημέρες με αποδοχές.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΤΗΛ. 24610-20041, 24610-20169 , 24610-20281 κατά τις εργάσιμες ημέρες από 08:30π.μ-14:30 μ.μ..

Μοιραστείτε την είδηση