Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βοΐου

2 Min Read

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βοΐου την Παρασκευή 16 Μαρτίου 2018, στις 9:30 το πρωί, στο Δημαρχείο στη Σιάτιστα, με τα εξής θέματα συζήτησης:
1.Διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018.
2.Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018.
3.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, έγκριση μελέτης, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και καθορισμός των όρων δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου: «Αποκατάσταση εσωτερικής οδοποιίας Πενταλόφου».
4.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, έγκριση μελέτης, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και καθορισμός των όρων δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου: «Εσωτερική οδοποιία Εράτυρας».
5.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, καθορισμός των όρων ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Πλαστικός χλοοτάπητας αθλητικών εγκαταστάσεων».
6.Έγκριση πρακτικού επιτροπής του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της πράξης: «Προμήθεια παροχομέτρων για τις δεξαμενές ύδρευσης του Δήμου Βοΐου» κατακύρωση σύμβασης.
7.Ορισμός τεχνικών υπαλλήλων υποψηφίων μελών Μητρώου Επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ) και ορισμός επιτροπής διεξαγωγής κλήρωσης μελών επιτροπών από το ΜΗΜΕΔ
8.Αποδοχή Μελέτης Εκτίμησης Κινητών Παγίων της ξενοδοχειακής επιχείρησής του Γ. Καλαγασίδη στο ακίνητο ιδιοκτησίας του κληροδοτήματος «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΚΑΡΟΥΤΑ» που βρίσκεται στην Τ.Κ. Τσοτυλίου.
9.Πληρωμή τιμολογίου ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ.Ε.Μ.ΚΟ).
10.Έγκριση της αριθ. 167/2018 απόφασης του Δημάρχου με θέμα : «Εξουσιοδότηση δικηγόρου», για την εκπροσώπηση του Δήμου Βοΐου ενώπιον του Πρωτοδικείου Κοζάνης.
11.Έγκριση της αριθ. 426/2018 απόφασης του Δημάρχου Βοΐου με θέμα : «Πρόσληψη Πληρεξουσίου Δικηγόρου», για την εκπροσώπηση του Δήμου Βοΐου ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας.
12.Ορισμός πιστοποιημένου εκτιμητή για την σύνταξη ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ με θέμα : «Σύνταξη προϋπολογισμού του κόστους εργασιών ανακαίνισης του ξενώνα «ΚΑΡΟΥΤΑ».
13.Πρόσληψη δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του μονομελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης
14.Έγκριση της αριθ. 486/2018 απόφασης δημάρχου, που αφορά στην υποβολή ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΡΙΤΟΥ κατά το άρθρο 985 Κωδ. Πολ. Δικονομίας.
15.Εξωδικαστική συμβιβαστική επίλυση διαφοράς από αγωγή αποζημίωσης.

Μοιραστείτε την είδηση