Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βοΐου την Τρίτη 3 Ιουλίου

2 Min Read

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βοΐου την Τρίτη 3 Ιουλίου 2018, στις 9:30 το πρωί, στο Δημαρχείο στη Σιάτιστα, με τα εξής θέματα συζήτησης:
1. Διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018.
2. Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018.
3. Έγκριση δαπανών που εξοφλήθηκαν από την Πάγια Προκαταβολή.
4. Έγκριση πρακτικού επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Πλαστικός χλοοτάπητας αθλητικών εγκαταστάσεων».
5. Παράταση εκμίσθωσης ακινήτων – καταστήματος και αποθήκης- συνιδιοκτησίας του κληροδοτήματος «Γεωργίου Ι. Καραγιάννη» με τον Ανδρέα – Θεόδωρο Θεοδωρακόπουλο.
6. Παράταση εκμίσθωσης ακινήτου – διαμερίσματος συνιδιοκτησίας του κληροδοτήματος «Γεωργίου Ι. Καραγιάννη» με την Παναγιώτα χήρα Βασιλείου Σερβετά.
7. Παράταση εκμίσθωσης ακινήτου – διαμερίσματος συνιδιοκτησίας του κληροδοτήματος «Γεωργίου Ι. Καραγιάννη» με την Σοφία χήρα Δημητρίου Τάρη.
8. Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Εσωτερική οδοποιία Σισανίου» με απευθείας ανάθεση
9. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού ελέγχου δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του έργου: «Εσωτερική οδοποιία Εράτυρας» και κατακύρωση της σύμβασης.
10. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης αγροκτήματος Τσοτυλίου.
11. Έγκριση της αριθμ. 1322/2018 απόφασης Δημάρχου: «Εξουσιοδότηση δικηγόρου»
12. Έγκριση της αριθμ. 1323/2018 απόφασης Δημάρχου: «Εξουσιοδότηση δικηγόρου»
13. Έγκριση της αριθμ. 1528/2018 απόφασης Δημάρχου: «Εξουσιοδότηση δικηγόρου»
14. Καθορισμός τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου στην εμποροπανήγυρη του 15Αύγουστου στην τ.κ Μικροκάστρου.

Μοιραστείτε την είδηση