Συνεδριάζει σήμερα εκτάκτως το Δημοτικό Συμβούλιο Εορδαίας

1 Min Read

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου , που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού καταστήματος Πτολεμαΐδας την 10 Ιουλίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 7:30 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης :

1. Υποβολή προτάσεων στην πρόσκληση με κωδικό 51 « Δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων.
Εισηγητής : Γραφείο Προγραμματισμού Μ. Καραγιαννάκη

2. Υποβολή πρότασης στην ειδική Γραμματεία κοινωνικής ένταξης των Ρωμά για την βελτίωση συνθηκών διαβίωσης.
Εισηγητής : Γραφείο Προγραμματισμού Μ . Καραγιαννάκη .

3. Τέλεση εμποροπανήγυρης Τοπικής Εορτής Μεταμόρφωσης του Σωτήρια Τ.Κ. Αρδασσας , Αγίου Ιωάννη Πτολεμαΐδας και εμποροπανήγυρη Πτολεμαΐδας.
Εισηγητής: Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 λόγω του ότι λήγει η ημερομηνία υποβολής προτάσεων στο ΕΣΠΑ και για τα πανηγύρια θα πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία μέχρι τέλος Ιουλίου.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Παπαοικονόμου Παντελής

Μοιραστείτε την είδηση