Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης

5 Min Read

Tην Δευτέρα 16 Απριλίου και ώρα 8.00 μ.μ. συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης στο Κοβεντάρειο με τα παρακάτω θέματα συζήτησης:
1.Έγκριση παραλαβής της μελέτης με τίτλο: ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ – ΥΔΡΟΛΙΘΟΛΟΓΙΚΗ – ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ – ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΕΟΥ ΚΛΕΙΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ.
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
2.Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Ονομασίας οδών, πλατειών – κυκλοφοριακού – πεζοδρομίων – περιπτέρων του Δήμου Κοζάνης, που αφορά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
3.Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 305.000,00 ευρώ από Υπουργείο Εσωτερικών για την προμήθεια μηχανημάτων έργου:
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
4.Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης, ως προς τη διάρκεια ισχύος της, με τίτλο: Μελέτη επέκτασης τηλεθέρμανσης Κοζάνης στους οικισμούς Κρόκου και Δρεπάνου.
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
5.Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την «Βελτίωση εξωτερικών υδραγωγείων οικισμών Δημοτικής Ενότητας Ελλησπόντου Δήμου Κοζάνης, Π.Ε. Κοζάνης (ανατολική περιοχή Σαριγκιόλ), στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» με υπεύθυνο φορέα κατασκευής και λειτουργίας του έργου τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Κοζάνης (ΔΕΥΑΚ)».
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γρηγοριάδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
6.Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την «Παραλλαγή χάραξης της υφιστάμενης σιδηροδρομικής γραμμής του ΟΣΕ Αμύνταιο – Πτολεμαΐδα – Κοζάνη, στην περιοχή του ΝΔ πεδίου ορυχείων Πτολεμαΐδας Ν. Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γρηγοριάδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
7.Έγκριση η μη αιτήματος της Δ/νσης Περιβάλλοντος του Δήμου Κοζάνης για κοπή έντεκα (11) δένδρων σε διάφορες περιοχές του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γρηγοριάδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
8.Έγκριση Κανονισμού Εμποροπανηγύρεων Δήμου Κοζάνης.
Εισηγήτρια: Κα Χρυσούλα Αθανασιάδου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
9.Έγκριση λειτουργίας εμποροπανήγυρης Δρεπάνου από 26-05-2018 έως 28-05-2018.
Εισηγήτρια: Κα Χρυσούλα Αθανασιάδου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
10.Μεταβίβαση επαγγελματικής άδειας λαϊκών αγορών
Εισηγήτρια: Κα Χρυσούλα Αθανασιάδου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
11.Ορισμός επιτροπών παραλαβής διαφόρων έργων του Δήμου Κοζάνης:
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
12.Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: Αποκατάσταση δρόμων πόλης Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
13.Χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: Κατασκευή περίφραξης σε Χώρο Απόθεσης Αδρανών Υλικών (ΧΑΑΥ)
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
14.Χορήγηση παράτασης αποκλειστικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: Αποκατάσταση υποδομών στην Τ.Κ. Κάτω Κώμης.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
15.Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου: Βελτίωση προσβασιμότητας υποδομών Δήμου Κοζάνης για ΑΜΕΑ.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
16.Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: Κατασκευή ανελκυστήρα στο Δημαρχείο Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
17.Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: Συντήρηση κτιρίου πολλαπλών χρήσεων & λοιπών κτιρίων Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
18.Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου: Συντήρηση πεζοδρομίων & πλατειών Τ.Κ. Κοίλων και Χαραυγής – Αύξηση προϋπολογισμού μελέτης Τεχνικού Προγράμματος 2018.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
19.Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου: Βελτίωση χάραξης αγροτικής οδού Αγίας Παρασκευής – Καρυδίτσας. – Αύξηση προϋπολογισμού μελέτης Τεχνικού Προγράμματος 2018
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
20.Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018 του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
21.Σύσταση κριτικής επιτροπής για τον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Ιδεών: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΟΣΕ ΚΟΖΑΝΗΣ
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
22.Έγκριση απολογισμού 2017 Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Κων/νος Ντέλμας, Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κοζάνης.
23.Παραχωρήσεις σχολικών χώρων Α/θμιας Εκπαίδευσης.
Εισηγητής: κ. Κων/νος Ντέλμας, Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κοζάνης.
24.Έγκριση και δέσμευσης διαφόρων πιστώσεων από τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
25.Εκμίσθωση περισσεύματος βοσκής στην περιοχή «ΓΚΙΩΝΑ» της πρώην Κοινότητας Χαραυγής
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
26.Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβαδού 4.175,5 τ.μ. (τμήμα του υπ΄ αριθμ. 529 χερσολίβαδου πεδινού αναμόρφωσης έτους 1962 αγροκτήματος Ακρινής) για επαγγελματική χρήση.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
27.Έγκριση 3ης Αναμόρφωσης – Τροποποίησης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
28.Διαγραφές – Επιστροφές διαφόρων ποσών.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
29. Χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων σε άπορους δημότες του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Σιαμπανόπουλος, εντεταλμένος σύμβουλος.
30. Άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών για τη χρήση της παγίας προκαταβολής Προέδρων και Εκπροσώπων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
31.Αιτήσεις – έγγραφα – Ανακοινώσεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΥΡΙΝΑΣ

Μοιραστείτε την είδηση