Συνεδριάζει την Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης

6 Min Read

Την Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου και ώρα 8.00 μ.μ. συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης στο Κοβεντάρειο, με τα παρακάτω θέματα συζήτησης:
1. Εξέταση αίτησης Ιεράς Μητρόπολης Σερβίων και Κοζάνης για τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Κοζάνης στο Ο.Τ. 322Α.
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
2. Εξέταση αίτησης Χαριτωνίδη Δημήτριου για τροποποίηση της αριθμ. 12/2010 Α.Δ.Σ. που αφορά τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Κοζάνης στο Ο.Τ. 225.
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
3. Έγκριση υποβολής πρότασης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 της πράξης με τίτλο: Βελτίωση και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων στο Λιάπειο Αθλητικό Κέντρο Κοζάνης, Προϋπολογισμού 453.400,00 € και Ένταξη της πράξης Βελτίωση και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων στο Λιάπειο Αθλητικό Κέντρο Κοζάνης, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου στην πρώτη τροποποίηση.
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
4. Έγκριση υποβολής πρότασης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 της πράξης με τίτλο: Προμήθεια – εγκατάσταση υπόγειων συστημάτων προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων στη Δ.Κ. Κρόκου, Προϋπολογισμού 136.400,00 € και Ένταξη της πράξης Προμήθεια – εγκατάσταση υπόγειων συστημάτων προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων στη Δ.Κ. Κρόκου, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου στην πρώτη τροποποίηση.
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
5. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας για την «Υποστήριξη και συμμετοχή φοιτητικής ομάδας Typhoon στο διαγωνισμό Motosudent 2018.
Εισηγήτρια: κ. Χρύσα Αθανασιάδου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
6. Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Τιμητικών Διακρίσεων για απονομή τιμητικής διάκρισης στον κορυφαίο Έλληνα Ποιητή Τίτο Πατρίκιο.
Εισηγητής: κ. Ελευθέριος Ιωαννίδης, Δήμαρχος Κοζάνης.
7. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο: Προσδιορισμός χωρικής και χρονικής μεταβολής της ρύπανσης των υπόγειων νερών στη λεκάνη «ΣΑΡΙΓΚΙΟΛ» με εξασθενές χρώμιο.
Εισηγητής: κ. Ελευθέριος Ιωαννίδης, Δήμαρχος Κοζάνης.
8. Πρόσληψη μαθητών ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ για πρακτική άσκηση στο Δήμο Κοζάνης, για το σχολικό έτος 2018-2019
Εισηγητής: κ. Ελευθέριος Ιωαννίδης, Δήμαρχος Κοζάνης.
9. Έγκριση 7ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018 του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
10. Χορήγηση παράτασης 2ης αποκλειστικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: Βελτίωση γηπέδου ποδοσφαίρου κ.λπ. Άνω Κώμης.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
11. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου: Αποκατάσταση δρόμων πόλης Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
12. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου: Ανάπλαση περιοχής Ειρήνης – Συμβολή οδών Δημοκρατίας και Π.Χαρίση.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
13. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου: Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων της περιοχής Αγίου Νικάνορα Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
14. Χορήγηση 2ης παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης του 3ου Γυμνασίου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
15. Έγκριση μελετών: α) 206/2018 Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για την ενεργειακή αναβάθμιση του Λιάπειου Κολυμβητηρίου Κοζάνης, β) Βελτίωση και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων στο Λιάπειο Αθλητικό Κέντρο Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
16. Έγκριση της αριθμ. 109/2018 μελέτης με τίτλο: Πιλοτική δράση «ΕΜΑΥΤΙΩΝ» διαμόρφωση αθλητικών εγκαταστάσεων του αύλειου χώρου του σχολικού συγκροτήματος 2ου και 5ου Γυμνασίου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
17. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: Κατασκευή περίφραξης σε Χ.Α.Α.Υ.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
18. Έγκριση της αριθμ. 148/2018 μελέτης με τίτλο: Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) και τρόπος εκτέλεσης αυτής.
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γρηγοριάδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
19. Υποβολή αιτήματος προς την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Δ/νση Πολιτικής Γης, τμήμα εποικισμού – αναδασμού, για παραχώρηση κατά κυριότητα τμήματος του οικοπέδου αρ.65 του Ο.Τ. 7, το οποίο στα κυρωμένα στοιχεία της διανομής 1977 του Συνοικισμού Λευκόβρυσης, φέρεται ως Πάρκο.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
20. Έγκριση διαγραφής και επαναβεβαίωσης διαφόρων ποσών – Διαγραφές οφειλετών – εξειδίκευση διαφόρων πιστώσεων.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
21. Παραχώρηση της χρήσης αίθουσας Κοινοτικού Καταστήματος Τ.Κ. Αλωνακίων στο Μορφωτικό Σύλλογο «ΠΟΝΤΟΣ» Αλωνακίων.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
22. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ διάρκειας τριών μηνών για δράσεις πυροπροστασίας.
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γρηγοριάδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
23. Έγκριση πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΙΕΚ
Εισηγητής: κ. Αντώνης Κύρινας, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης.
24. Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο με τίτλο: Αποκατάσταση βλαβών στο οδικό δίκτυο της Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου.
Εισηγητής: κ. Ελευθέριος Ιωαννίδης, Δήμαρχος Κοζάνης.
25. Έγκριση απευθείας σύναψης σύμβασης μίσθωσης ακινήτων για τις ανάγκες στέγασης των 7ου, 14ου, 15ου και Α’ τμήματος 20ου Νηπιαγωγείων του Δήμου Κοζάνης
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
26. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: Βελτίωση εγκαταστάσεων Γυμνάσιο Καπνοχωρίου.
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γρηγοριάδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
27. Έγκριση μελέτης εκτέλεσης εργασιών και παρεμβάσεις επί δημοτικών οδών για την κατασκευή υπόγειου δικτύου διασύνδεσης υψηλής τάσης με το υφιστάμενο ΚΥΤ ΚΑΡΔΙΑΣ.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
28. Χορήγηση η μη άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων επί του πεζοδρομίου της οδού Κ. Καραμανλή στην Κοζάνη.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
29. Αιτήσεις – έγγραφα – Ανακοινώσεις.
Η ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΥΣΤΗΡΑ
Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης και ώρα 15:00 μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου ή να μπείτε στον ηλεκτρονικό σας φάκελο για να ενημερωθείτε σχετικά
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΥΡΙΝΑΣ

Μοιραστείτε την είδηση