Συνεδριάζει την Δευτέρα 27 Αυγούστου η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κοζάνης

3 Min Read

Tην Δευτέρα 27 Αυγούστου και ώρα 14:00 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κοζάνης στο Δημαρχείο, με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Καθορισμός όρων διακήρυξης εκτέλεσης της μελέτης «Συμφωνία – Πλαίσιο για την εκπόνηση τοπογραφικών εργασιών για τις ανάγκες του Δήμου Κοζάνης» προϋπολογισμού 99.820,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 244/2017.

- Advertisement -

2. Έγκριση ή μη της με αριθμό 46/2018 μελέτης, του τρόπου εκτέλεσης και του καθορισμού των όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια οχήματος 4Χ4 για τις ανάγκες του συνεργείου αποτυπώσεων» προϋπολογισμού 16.000,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24%

3. Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης Ε = 6.020,43 τ.μ. της Τοπικής Κοινότητας Μαυροδενδρίου του Δήμου Κοζάνης, για ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων.

4. Έγκριση ή μη του από 13.08.2018 Πρακτικού Ελέγχου Κατάθεσης Δικαιολογητικών των προσωρινών αναδόχων της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών και κατακύρωση για τη για την «Επισκευή και Συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων έργου Δήμου Κοζάνης» προϋπολογισμού 121.399,99 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 121/2017.

5. 4η Απόδοση λογαριασμού από την υπόλογο κ. Ιακωβίδου Πελαγία του Θεόφιλου, τακτική υπάλληλο του Δήμου, για το ένταλμα προπληρωμής το οποίο εκδόθηκε σύμφωνα με την αριθμό 191/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (για την πληρωμή των προνοιακών επιδομάτων περιόδου Μαΐου – Ιουνίου 2018).

6. 5η Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής χρήσης 2018 στην κ. Ιακωβίδου Πελαγία του Θεόφιλου τακτική υπάλληλο του Δήμου, για την πληρωμή των προνοιακών επιδομάτων περιόδου Ιουλίου – Αυγούστου 2018.

7. Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων Ε= 35,45485 στρεμμάτων που βρίσκονται εντός του αγροκτήματος της Τοπικής Κοινότητας Ανθοτόπου του Δήμου Κοζάνης.

8. Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων Ε= 44,491 στρεμμάτων που βρίσκονται εντός του αγροκτήματος της Τοπικής Κοινότητας Πτελέας του Δήμου Κοζάνης.

9. Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων Ε= 21,819 στρεμμάτων που βρίσκονται εντός του αγροκτήματος της Τοπικής Κοινότητας Αλωνακίων του Δήμου Κοζάνης.

10. Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων Ε= 47,624 στρεμμάτων που βρίσκονται εντός του αγροκτήματος της Τοπικής Κοινότητας Πετρανών του Δήμου Κοζάνης.

11. 7η Τροποποίηση – αναμόρφωση ή μη του προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών οικ. έτους 2018.

12. Αιτήσεις – Έγγραφα- Ανακοινώσεις.

Ο Πρόεδρος
Οικονομικής Επιτροπής

Ιωαννίδης Ελευθέριος
Δήμαρχος Κοζάνης

Μοιραστείτε την είδηση