Συνεδριάζει την Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κοζάνης

2 Min Read

Tη Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου και ώρα 13:30, συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κοζάνης στο Δημαρχείο, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση του χώρου που θα τελεσθεί η ετήσια εμποροπανήγυρη του Δήμου “ΝΙΑΗΜΕΡΟΣ 2018” για την εγκατάσταση και λειτουργία ΛΟΥΝΑ – ΠΑΡΚ.

- Advertisement -

2. Καθορισμός όρων διακήρυξης για την εκτέλεση της «Προμήθειας Λιπαντικών οχημάτων Δήμου Κοζάνης» προϋπολογισμού 110.760,82 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 145/2018.

3. Καθορισμός όρων διακήρυξης για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση αγροτικών υποδομών Τ.Κ. Πετρανών» προϋπολογισμού 35.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 160/2018.

4. Καθορισμός όρων διακήρυξης για την εκτέλεση του έργου «Αξιοποίηση & υδροδότηση πάρκου Οσίου Νικάνορος στην Τ.Κ. Καισαρειάς» προϋπολογισμού 56.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 167/2018.

5. Έγκριση ή μη τροποποίησης της με αριθμ. πρωτ. 562/05.01.2018 σύμβασης για την «Επισκευή και συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων έργου Δήμου Κοζάνης» προϋπολογισμού 8.549,01 ευρώ.

6. Έγκριση οικονομικού –ταμειακού απολογισμού – ισολογισμού οικ. έτους 2017 του Κληροδοτήματος ¨ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ¨ που βρίσκεται στην Δημοτική Κοινότητα Αιανής του Δήμου Κοζάνης.

7. Έγκριση ή μη δαπάνης συμμετοχής ποσού 1.800,00 ευρώ από τον προϋπολογισμό χρήσης 2018 σε συνάντηση του έργου με ακρωνύμιο SYMBI του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Interreg Eyrope.

8. Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων Ε= 100,81219 στρεμμάτων που βρίσκονται εντός του αγροκτήματος της Τοπικής Κοινότητας Σκήτης του Δήμου Κοζάνης.

9. Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων Ε= 56,250 στρεμμάτων που βρίσκονται εντός του αγροκτήματος της Τοπικής Κοινότητας Αγ. Χαραλάμπους του Δήμου Κοζάνης.

10. Αιτήσεις – Έγγραφα- Ανακοινώσεις.

Ο Πρόεδρος
Οικονομικής Επιτροπής

Ιωαννίδης Ελευθέριος
Δήμαρχος Κοζάνης

Μοιραστείτε την είδηση