Συνεδριάζει την Δευτέρα 4 Μαρτίου το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης

8 Min Read

Tην Δευτέρα 4 Μαρτίου και ώρα 14.00 συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης στο Κοβεντάρειο, με τα παρακάτω θέματα:

1.   Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με το ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας με αντικείμενο: Ανάπτυξη αγωνιστικού μονοθέσιου Formula Student και υποστήριξη της φοιτητικής ομάδας TEIWM Racing του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας για το διαγωνισμό Formula SAE Italy 2019.

Εισηγήτρια: κ. Χρύσα Αθανασιάδου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

2.   Καθορισμός θέσεων διάθεσης έργων τέχνης, καλλιτεχνημάτων, χειροτεχνημάτων, ειδών λαϊκής τέχνης με αφορμή τη διεξαγωγή πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Εισηγήτρια: κ. Χρύσα Αθανασιάδου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

3.   Διόρθωση στοιχείων παραχώρησης σχολικού χώρου Α/θμιας Εκπαίδευσης – Τροποποίηση της αριθμ. 707/2018 Α.Δ.Σ.

Εισηγητής: κ. Κων/νος Ντέλμας, Πρόεδρος Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κοζάνης

4.   Αντικατάσταση μέλους Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Κων/νος Ντέλμας, Πρόεδρος Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κοζάνης

5.   Αντικατάσταση μέλους Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Νικόλαος Πλεξίδας, Πρόεδρος Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κοζάνης

6.   Ορισμός ενός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του για τη σύσταση Διοικούσας Επιτροπής του Τομέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΤοΠΦΥ) Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Ελευθέριος Ιωαννίδης, Δήμαρχος Κοζάνης

7.   Έγκριση 2ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019 του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

8.   Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: Κέντρο ΕΚΑΒ Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

9.   Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Μαυροδενδρίου..

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

10. Συγκρότηση επιτροπής χαρακτηρισμού εδαφών του έργου: Αξιοποίηση και υδροδότηση πάρκου Οσίου Νικάνορος στην Τ.Κ. Καισαρείας.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

11. Ορισμός επιτροπής παραλαβής και ελέγχου ποιότητας υλικών του έργου: Αξιοποίηση και υδροδότηση πάρκου Οσίου Νικάνορος στην Τ.Κ. Καισαρείας.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

12. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: Συντήρηση πεζοδρομίων Δήμου Κοζάνης

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

13. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου Δημιουργία Παιδικής Χαράς Τ.Κ. Κλείτου Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

14. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης του 3ου Γυμνασίου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

15. Έγκριση 1ου ΑΠΕ (τακτοποιητικός) του έργου Γήπεδα 5Χ5 στην πόλη της Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

16. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: Συντήρηση Αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

17. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: Βελτίωση κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Δρεπάνου.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

18. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: Ενεργειακή αναβάθμιση και εξοικονόμηση ενέργειας στο γυμνάσιο Κρόκου.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

19. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων & κατασκευή νέων

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

20. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου Βελτίωση προσβασιμότητας υποδομών Δήμου Κοζάνης για ΑΜΕΑ.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

21. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: Βελτίωση κυκλοφοριακών συνθηκών οικισμών.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

22. Δικαστική διεκδίκηση μισθωμάτων μισθώτριας εταιρίας και απόδοση μισθίου, δημοτικού καταστήματος που βρίσκεται επί της οδού Ειρήνης & Βαλταδώρων στην Κοζάνη.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

23. Εξειδίκευση διαφόρων πιστώσεων – Διαγραφές οφειλετών – Διαγραφή και επαναβεβαίωση διαφόρων ποσών.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

24. Έγκριση της αριθμ. 6/2019 Α.Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Πρόνοιας και Μέριμνας του Δήμου Κοζάνης με θέμα «1η υποχρεωτική αναμόρφωση Προϋπολογισμού χρήσης 2019».

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Σιαμπανόπουλος, Πρόεδρος Δ.Σ. Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Πρόνοιας και Μέριμνας του Δήμου Κοζάνης.

25. Σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης για την κατασκευή του έργου: Κατασκευή Γηπέδου Ν. Κλείτου».

Εισηγητής: κ. Ελευθέριος Ιωαννίδης, Δήμαρχος Κοζάνης.

26. Γνωμοδότηση για έγκριση ή μη καθορισμού προτεινόμενων θέσεων Υπαίθριου Εμπορίου στην Δημοτική Ενότητα Κοζάνης του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγήτρια: κ. Χρύσα Αθανασιάδου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

27. Εξέταση της με αριθμ. πρωτ. 1548/21.01.2019 αίτησης της εταιρείας «ΛΑΤΟΜΕΙΑ Ε.Π.Ε.» για έγκριση ή μη διενέργειας ερευνητικών εργασιών προς διαπίστωση ύπαρξης κοιτάσματος φυσικών λίθων σε δημοτική έκταση στη θέση «ΠΕΡΑΣΜΑ», εμβαδού 20.100 τ.μ., της Τ.Κ. Μαυροδενδρίου του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγήτρια: κ. Χρύσα Αθανασιάδου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

28. Εξέταση της με αριθμ. πρωτ. 4034/11.02.2019 αίτησης της εταιρείας «NOTIAS S.A.» για έγκριση ή μη εκμίσθωσης δημοτικών εκτάσεων Ε=13.350,02 τ.μ., 78.391,05 τ.μ. και 86.659,63 τ.μ. στη θέση «ΤΡΑΝΟ ΦΡΑΓΜΑ» της Τ.Κ. Σιδερών του Δήμου Κοζάνης για την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού σταθμού.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

29. Εξέταση της με αριθμ. πρωτ. 4035/11.02.2019 αίτησης της εταιρείας «NOTIAS S.A.» για έγκριση ή μη εκμίσθωσης δημοτικών εκτάσεων Ε=178.299,56 τ.μ. στη θέση «ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ» της Τ.Κ. Σιδερών του Δήμου Κοζάνης για την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού σταθμού.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

30. Εξέταση της με αριθμ. πρωτ. 4031/11.02.2019 αίτησης της εταιρείας «EAST PV A.E..» για έγκριση ή μη εκμίσθωσης δημοτικών εκτάσεων Ε=187.495,01 τ.μ. στη θέση «ΥΨΩΜΑ ΚΑΡΟΓΛΟΥ» της Τ.Κ. Σιδερών του Δήμου Κοζάνης για την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού σταθμού.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

31. Εξέταση της με αριθμ. πρωτ. 4037/11.02.2019 αίτησης της εταιρείας «EAST PV A.E..» για έγκριση ή μη εκμίσθωσης δημοτικών εκτάσεων Ε=179.639,85 τ.μ. στη θέση «ΤΡΑΝΟ ΦΡΑΓΜΑ» της Τ.Κ. Σιδερών του Δήμου Κοζάνης για την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού σταθμού.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

32. Ανταλλαγή οικοπέδου ιδιοκτησίας Βασιλικής και Καρολίνας – Δέσποινας Δεληζήση με οικόπεδο ιδιοκτησίας Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

33. Έγκριση η μη διαδοχής άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου στο Δήμο Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

34. Αναμόρφωση – τροποποίηση προϋπολογισμού χρήσης 2019.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

35. Εξέταση του με αριθμό 3/15-11-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Ονομασίας Οδών, Πλατειών – Κυκλοφοριακού – Πεζοδρομίων – Περιπτέρων.

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

36. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών για τη Δ/νση Δημοτικής Αστυνομίας.

Εισηγητής: κ. Κων/νος Βακουφτσής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

37. Καθορισμός των θέσεων υδρονομέων ανά τομέα για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση και καθορισμός της αρδευτικής περιόδου για το έτος 2019.

Εισηγήτρια: κ. Χρύσα Αθανασιάδου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

38. Υποβολή πρότασης για ένταξη στο ΕΑΠ 2012-2016 του έργου: Μελέτες αρδευτικού Άνω και Κάτω Κώμης.

Εισηγήτρια: κ. Χρύσα Αθανασιάδου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

39. Αιτήσεις – έγγραφα – Ανακοινώσεις
 

Η ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΥΣΤΗΡΑ

Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης και ώρα 14:00 μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου ή να μπείτε στον ηλεκτρονικό σας φάκελο για να ενημερωθείτε σχετικά.

 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

 

 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΥΡΙΝΑΣ

Μοιραστείτε την είδηση