Συνεδριάζει την Δευτέρα 8 Οκτωβρίου το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης

7 Min Read

Την Δευτέρα 8 Οκτωβρίου και ώρα 8.00 μ.μ., συνεδριάζει στο Κοβεντάρειο το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης, με τα παρακάτω θέματα συζήτησης:

1.   Υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 για την πράξη με τίτλο: Συμπληρωματικές εργασίες ολοκλήρωσης του Πολιτιστικού κέντρου του συλλόγου Διγενής Ακρίτας στην Τ.Κ. Λευκόβρυσης.

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος   Κοζάνης.

2.   Υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 για την πράξη με τίτλο: Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση περιοχής Πάρκου Αγίας Παρασκευής Τ.Κ. Καρυδίτσας.

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος   Κοζάνης.

3.   Υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 για την πράξη με τίτλο: Αποκατάσταση, αξιοποίηση και επανάχρηση του νερόμυλου στην Λευκοπηγή Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος   Κοζάνης.

4.   Υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 για την πράξη με τίτλο: Ανάδειξη περιπατητικού μονοπατιού στον Χάντακα της Δημοτικής Κοινότητας Αιανής

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος   Κοζάνης.

5.   ΕΑΠ 2012-2016 – Τροποποιήσεις έργων

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος   Κοζάνης.

6.   Έγκριση της εκπόνησης μελέτης (με δωρεά και χωρίς αντάλλαγμα) από την ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε. για το έργο: Αποκατάσταση, αξιοποίηση και επανάχρηση νερόμυλου Λευκοπηγής Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος   Κοζάνης.

7.   Λήψη απόφασης για την ολοκλήρωση του έργου: Κατασκευή πρότυπου βρεφονηπιακού σταθμού ολοκληρωμένης φροντίδας με εφαρμογή τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο Ο.Τ. 19 της Ζ.Ε.Π. Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος   Κοζάνης.

8.   Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Τιμητικών Διακρίσεων για απονομή του Αργυρού Μεταλλίου στον Ιωάννη Ζήγρα, για τη συμβολή του στη διάσωση παλαιών εντύπων της βιβλιοθήκης επί γερμανικής κατοχής.

Εισηγητής: κ. Ελευθέριος Ιωαννίδης, Δήμαρχος Κοζάνης.

9.   Παραχωρήσεις σχολικών χώρων Α/θμιας Εκπαίδευσης.

Εισηγητής: κ. Κων/νος Ντέλμας, Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης.

10. Παραχωρήσεις σχολικών χώρων Β/θμιας Εκπαίδευσης.

Εισηγητής: κ. Νικόλαος Πλεξίδας, Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης.

11. Κατανομή Γ΄ δόσης 2018 στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Κοζάνης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών.

Εισηγητής: κ. Γρηγοριάδης Ιωάννης, Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

12. Έγκριση της με αριθμό 199/2018 μελέτης με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων συστημάτων προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων στην Δ.Κ. Κρόκου» και τρόπος εκτέλεσης αυτής.

Εισηγητής: κ. Γρηγοριάδης Ιωάννης, Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

13. Λήψη απόφασης επί των με αριθμό πρωτ. 29837/13-09-2018 και 29846/13-09-2018 ενστάσεων της Κ/Ξ «ΜΠΕΤΟΣ Α.Τ.Ε.Ε. – ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.» αναδόχου του έργου: Κατασκευή πρότυπου βιοκλιματικού σχολικού συγκροτήματος δημοτικού νηπιαγωγείου με εφαρμογή τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο Ο.Τ. 15 της Ζ.Ε.Π. Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

14. Ορισμός επιτροπής παραλαβής και ελέγχου ποιότητας υλικών του έργου: Ανάπλαση χώρων πρασίνου Δ.Ε. Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

15. Έγκριση 8ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2018.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

16. Έγκριση της με αριθμό 226/2018 μελέτης με τίτλο: Αισθητική & λειτουργική αναβάθμιση περιοχής πάρκου Αγίας Παρασκευής Τ.Κ. Καρυδίτσας.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

17. Ορισμός ενός δημοτικού συμβούλου (με κλήρωση) για τη συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής Έργων.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

18. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: Κατασκευή πεζοδρομίων Δ.Κ. Κρόκου.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

19. Έγκριση της με αριθμό 229/2018 μελέτης με τίτλο: Συμπληρωματικές εργασίες ολοκλήρωσης του Πολιτιστικού κέντρου του συλλόγου Διγενής Ακρίτας στην Τ.Κ. Λευκόβρυσης.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

20. Έγκριση φακέλου δημόσιας σύμβασης μελέτης 228/2018 με τίτλο: Αποκατάσταση, αξιοποίηση και επανάχρηση Νερόμυλου Λευκοπηγής Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

21. Έγκριση φακέλου δημόσιας σύμβασης μελέτης 243/2018 με τίτλο: Διάνοιξη περιπατητικού μονοπατιού στο Χάντακα στην Αιανή Κοζάνης

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

22. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου: Εκσυγχρονισμός – βελτίωση χώρων πρασίνου αναψυχής.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

23. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: Βελτίωση γηπέδου κλπ. Άνω Κώμης.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

24. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: Αποκατάσταση υποδομών στην Τ.Κ. Κάτω Κώμης,

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

25. Έγκριση μελετών και τρόπος εκτέλεσης αυτών: α)Τοποθέτηση μόνιμου αθλητικού δαπέδου στο κλειστό γυμναστήριο της Τ.Κ. Άνω Κώμης του Δήμου Κοζάνης του Νομού Κοζάνης, β) Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο (Δ.Α.Κ.) του Δήμου Κοζάνης του Νομού Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

26. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: Εσωτερική οδοποιία οικισμού Νέας Ποντοκώμης.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

27. Έγκριση της με αριθμό 234/2018 μελέτης του έργου με τίτλο: «Αναβάθμιση δημοτικών οδών οικισμών» και τρόπος εκτέλεσης αυτού.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

28. Έγκριση διαταγής για οριστική διακοπή εργασιών και διάλυση σύμβασης του έργου: Συντήρηση δημοτικού σχολείου στην Τ.Κ. Μαυροδενδρίου.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

29. Διαγραφή και επαναβεβαίωση διαφόρων ποσών – Διαγραφές οφειλετών

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

30. Τροποποίηση της με αριθμό 153/2013 Α.Δ.Σ. με θέμα: Παραχώρηση του κτιρίου του τέως Κοινοτικού Καταστήματος Χρωμίου στον Πολιτιστικό Αθλητικό Σύλλογο «Η ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ»

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

31. Τροποποίηση της αριθμ. 336/2018 Α.Δ.Σ. η οποία αφορά μείωση των τελών κατάληψης κοινοχρήστων χώρων για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2018.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

32. Έγκριση της αριθμ. 60/2018 Α.Δ.Σ. του ΝΠΔΔ του Δήμου Κοζάνης με την επωνυμία «Οργανισμός Αθλητισμού – Πολιτισμού – Νεολαίας (ΟΑΠΝ) Δήμου Κοζάνης με θέμα: Έγκριση Β΄ Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού χρήσης 2018»

Εισηγητής:. Κ. Ιωάννης Ιωαννίδης, Πρόεδρος Δ.Σ. ΟΑΠΝ.

33. Έγκριση της αριθμ. 132/2018 Α.Δ.Σ. της ΚΔΒΚ με θέμα: 6η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού ΚΔΒΚ έτους 2018».

Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Δημόπουλος, Πρόεδρος Δ.Σ. ΚΔΒΚ.

34. Έγκριση πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΙΕΚ.

Εισηγητής: κ. Αντώνης Κύρινας, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης.

35. Αιτήσεις –   έγγραφα – Ανακοινώσεις.
Η ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΥΣΤΗΡΑ  
Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης και ώρα 15:00 μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου ή να μπείτε στον ηλεκτρονικό σας φάκελο για να ενημερωθείτε σχετικά  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

 

 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΥΡΙΝΑΣ

 
Μοιραστείτε την είδηση