Συνεδριάζει την Δευτέρα 9 Ιουλίου το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης

6 Min Read

Την Δευτέρα 9 Ιουλίου και ώρα 8.00 μ.μ. συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης στο Κοβεντάρειο, με τα παρακάτω θέματα συζήτησης:

1. Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Τιμητικών Διακρίσεων του Δήμου Κοζάνης για την Απονομή τιμητικής διάκρισης του Επίτιμου Δημότη στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κύριο Προκόπη Παυλόπουλο και την απόδοση σε αυτόν του Κλειδιού της πόλης της Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Ελευθέριος Ιωαννίδης, Δήμαρχος Κοζάνης.
2. Τροποποίηση της αριθμ. 674/2017 Α.Δ.Σ. «Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης για την ίδρυση Καλλιτεχνικού Σχολείου (Γυμνασίου – Λυκείου) στην πόλη της Κοζάνης» μόνο όσον αφορά τη στέγαση αυτού.
Εισηγητής: κ. Ελευθέριος Ιωαννίδης, Δήμαρχος Κοζάνης.
3. Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης στα αγροτεμάχια με αριθμό διανομής του ΥΠ.Α.Α.Τ. 10, 12, 13, 14, 15, 16, συνολικής έκτασης 79.096, 00 τ.μ, στην Τοπική Κοινότητα Πετρανών, για την κατασκευή των νέων Κοιμητηρίων της πόλης της Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Ελευθέριος Ιωαννίδης, Δήμαρχος Κοζάνης.
4. Έγκριση Α.Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Αθλητισμού – Πολιτισμού – Νεολαίας (ΟΑΠΝ) του Δήμου Κοζάνης: α)38/2018 «Έγκριση Α΄ Αναμόρφωσης προϋπολογισμού χρήσης 2018» β) 39/2018 «Έγκριση για τη λογιστική τακτοποίηση Απολογισμού οικονομικού έτους 2014»
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Ιωαννίδης, Πρόεδρος Δ.Σ. ΟΑΠΝ Δήμου Κοζάνης.
5. Έγκριση της αριθμ. 62/2018 Α.Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης» με θέμα «4η Αναμόρφωση – Τροποποίηση Προϋπολογισμού έτους 2018»
Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Δημόπουλος, Πρόεδρος ΚΔΒΚ.
6. Εξέταση των με αριθμό 73/2018 και 81/2018 Α.Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κοζάνης που αφορούν παραχωρήσεις σχολικών χώρων Α/θμιας Εκπαίδευσης.
Εισηγητής: κ. Κων/νος Ντέλμας, Πρόεδρος Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Κοζάνης.
7. Υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» για τη δράση με τίτλο: Ανάπτυξη συστημάτων χωριστής συλλογής ανακυκλώσιμων και βιοαποβλήτων και προώθηση οικιακής κομποστοποίησης»
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
8. Έγκριση η μη μετονομασίας της οδού Δωδεκανήσου δε οδό Χρήστου Μπέσσα.
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
9. Έγκριση εμποροπανήγυρης Νιάημερου και εγκατάσταση Λούνα Παρκ
Εισηγήτρια: κ. Χρύσα Αθανασιάδου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
10. Καθορισμός θέσεων αδειούχων φορητών συσκευών έψησης για το Φεστιβάλ χορού Τ.Κ. αγίας Παρασκευής Κοζάνης.
Εισηγήτρια: κ. Χρύσα Αθανασιάδου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
11. Λειτουργία υπαίθριας αγοράς και ψυχαγωγικών εγκαταστάσεων εμποροπανήγυρης Παναγίας Φανερωμένης.
Εισηγήτρια: κ. Χρύσα Αθανασιάδου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
12. Εξέταση αίτησης κ.Ζαρογιάννη Δήμητρας μισθώτριας δημοτικού καταστήματος, για συμψηφισμό ποσού 690,00 ευρώ, που δαπάνησε για εργασίες επισκευής του δημοτικού καταστήματος που μισθώνει.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
13. Έγκριση και δέσμευση διαφόρων πιστώσεων.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
14. Εξέταση αίτησης της Ο.Ε. «Μουρουζίδης Αναστάσιος» για συνέχιση μείωσης ενοικίου δημοτικού καταστήματος, για ένα ακόμη έτος.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
15. Διαγραφή και επαναβεβαίωση διαφόρων ποσών.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
16. Εκμίσθωση αγροτεμαχίων: α)Τοπικής Κοινότητας Ανθοτόπου, β) Τοπικής Κοινότητας Πτελέας, γ) Τοπικής Κοινότητας Πετρανών, δ)Τοπικής Κοινότητας Αλωνακίων του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
17. Εξέταση αίτησης της κ. Χαλάστρα Κων/νας για συμψηφισμό ποσού 338,94 € , από χρέωση τελών κατάληψης Κ.Χ. για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων επί της οδού Εστίς στην Κοζάνη.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
18. Τροποποίηση της αριθμ. 760/2016 Α.Δ.Σ. ως προς το εμβαδό των εκτάσεων προς ανταλλαγή και προς εκποίηση.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
19. Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
20. Χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: Δημιουργία Παιδικής Χαράς Τ.Κ. Κλείτου Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
21. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: Συντήρηση σχολικών κτιρίων (Τ.Κ. Τετραλόφου, Μαυροδενδρίου, Δρεπάνου, Πετρανών κ.λπ.)
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
22. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: Αναπλάσεις Κοινοχρήστων Χώρων στις επεκτάσεις του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
23. Έγκριση μελέτης 131/2018 «Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού κέντρο ΕΚΑΒ Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
24. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: Διαμόρφωση οδού Ιπποκράτους Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
25. Έγκριση Μελετών και τρόπος εκτέλεσης των παρακάτω έργων: α) 140/2018 Προμήθεια κάδων και οχημάτων συλλογής για την εφαρμογή προγραμμάτων χωριστής συλλογής αστικών Βιοαποβλήτων, β) 130/2018 Δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των πολιτών για τη συμμετοχή και την ορθή εφαρμογή των συστημάτων χωριστής συλλογής Βιοαποβλήτων, γ)7/2018 Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων συστημάτων προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γρηγοριάδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
26. Έγκριση Πρωτοκόλλου παραλαβής της προμήθειας με τίτλο: Προμήθεια τριών ηλεκτρικών οχημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γρηγοριάδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
27. Καθορισμός α)του αριθμού των αδειών κυκλοφορίας ζωήλατων οχημάτων, β)θέσεων στάθμευσης, οδών κυκλοφορίας, γ) ύψος παραβόλου για την έκδοση άδειας, δ) Ορισμός Υπηρεσίας για έλεγχο προδιαγραφών των παραπάνω οχημάτων.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
28. Χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων σε άπορους δημότες του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Σιαμπανόπουλος, εντεταλμένος σύμβουλος.
29. Αιτήσεις – έγγραφα – Ανακοινώσεις.
Η ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΥΣΤΗΡΑ
Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης και ώρα 15:00 μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου ή να μπείτε στον ηλεκτρονικό σας φάκελο για να ενημερωθείτε σχετικά
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

- Advertisement -

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΥΡΙΝΑΣ

Μοιραστείτε την είδηση