Συνεδριάζει την Δευτέρα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κοζάνης

3 Min Read

Την  Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου και ώρα 13:30 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κοζάνης, στο Δημαρχείο για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

 1. Έγκριση ή μη του από 01.02.2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ) εκτέλεσης του έργου για την «Βελτίωση χάραξης αγροτικής οδού Αγίας Παρασκευής – Καρυδίτσας του Δήμου Κοζάνης» προϋπολογισμού 1.550.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 90/2018.

 

 1. Έγκριση ή μη του από 21.01.2019 Πρακτικού Ελέγχου Κατάθεσης Δικαιολογητικών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών, για τα «Ταχυδρομικά τέλη» προϋπολογισμού 40.273,80 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24%»

 

 1. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2019 του Κληροδοτήματος ¨ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ¨ που βρίσκεται στην Δημοτική Κοινότητα Αιανής του Δήμου Κοζάνης.

 

 1. Αποδοχή των με αριθμ. πρωτ. α) 1333/13.07.2018 αίτησης του κ. Βαρδάκα Στέργιου και β) 1704/21.08.2018 αίτησης του κ. Βαρδάκα Δημητρίου, για αποζημίωσης επικειμένων που οφείλεται από το Δήμο στην ιδιοκτησία με Κ.Α. 20 του πίνακα Γ1 της με αριθμ. 5/2002 Πράξης τακτοποίησης (προσκύρωσης) και αναλογισμού.

 

 1. Αποδοχή ή μη της με αριθμ. πρωτ. 3313/05.02.2019 αίτησης της Πετρίδου Νικολέττας του Πέτρου, για αποζημίωση από το Δήμο, λόγω φθοράς στο αυτοκίνητό του, από λακκούβα στο οδόστρωμα.

 

 1. Έγκριση ή μη της με αριθμό 14/2019 μελέτης, του τρόπου κατασκευής, τον καθορισμό των όρων διακήρυξης και τη Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση οδοστρωμάτων πόλης Κοζάνης» προϋπολογισμού 619.999,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24%.

 

 1. Έγκριση ή μη της με αριθμό 249/2018 μελέτης, του τρόπου κατασκευής, τον καθορισμό των όρων διακήρυξης και τη Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση χώρων πρασίνου Δ.Ε. Ελίμειας» προϋπολογισμού 9.998,99 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24%.

 

 1. Έγκριση ή μη της με αριθμό 249/2018 μελέτης, του τρόπου κατασκευής, τον καθορισμό των όρων διακήρυξης και τη Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση χώρων πρασίνου Δ.Ε. Αιανής» προϋπολογισμού 14.999,17 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24%.

 

 1. Έγκριση ή μη της με αριθμό 95/2018 μελέτης, του τρόπου κατασκευής, τον καθορισμό των όρων διακήρυξης και τη Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτηρίων και αύλειων χώρων του Δήμου Κοζάνης» προϋπολογισμού 402.600,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24%.

 

 • Έγκριση ή μη των τεχνικών προδιαγραφών, του τρόπου εκτέλεσης, τον καθορισμό των όρων δημοπράτησης και τη Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για την εκτέλεση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη τεχνικού έργου cut & cover (τούνελ) στην περιοχή του Σιδηροδρομικού Σταθμού Κοζάνης» προϋπολογισμού 74.395,92 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24%.

 

 

 1. Αιτήσεις – Έγγραφα- Ανακοινώσεις.

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος

Οικονομικής Επιτροπής

 

Ιωαννίδης Ελευθέριος

Δήμαρχος Κοζάνης

Μοιραστείτε την είδηση