Συνεδριάζει την Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης

6 Min Read

Tην Δευτέρα 29 Οκτωβρίου και ώρα 7.00 μ.μ. συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης στο Κοβεντάρειο με τα παρακάτω θέματα:

1.   Ενημέρωση – Συζήτηση για τις εξελίξεις στο Τ.Ε.Ι. και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.

 

2.   Προτάσεις έργων για το ετήσιο πρόγραμμα ανάπτυξης (δημόσιας και μη δημόσιας) δασοπονίας έτους 2019.

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γρηγοριάδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

3.   Υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» για τη δράση με τίτλο: Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντ/ρχος Κοζάνης.

4.   Έγκριση υπογραφής Μνημονίου Συνεργασίας του Δήμου Κοζάνης με τον Εμπορικό Σύλλογο Κοζάνης, στο πλαίσιο διαμόρφωσης πρότασης με τίτλο: Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου του Δήμου Κοζάνης, και ορισμός τριών εκπροσώπων του Δήμου Κοζάνης, με τους αναπληρωτές τους στην Κοινή Επιτροπής Παρακολούθησης του Μνημονίου.

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντ/ρχος Κοζάνης.

5.   Παραχώρηση σχολικών χώρων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε φορείς, συλλόγους κ.λπ.

Εισηγητής: κ. Κων/νος Ντέλμας, Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κοζάνης.

6.   Έγκριση παράτασης συμβατικού χρόνου παράδοσης τμήματος της προμήθειας παγκακιών και ξύλινης περίφραξης

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

7.   Συγκρότηση Επιτροπής για την παραλαβή του φυσικού εδάφους, για το έργο «Βελτίωση χάραξης οδικού άξονα Βατερού-Μεταμόρφωσης»

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

8.   Χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: Ενεργειακή Αναβάθμιση και Εξοικονόμηση Ενέργειας στο Γυμνάσιο Καπνοχωρίου.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

9.   Χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: Ανάπλαση χώρων πρασίνου Δ.Ε. Ελλησπόντου.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

10. Ανακοίνωση επιτροπής χαρακτηρισμού εδαφών του υποέργου1 «Αναβάθμιση – Ανακαίνιση υφιστάμενης πτέρυγας Β’ – Κατασκευή νέας πτέρυγας – διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου» της πράξης «Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Κοζάνης – Κατασκευή νέας πτέρυγας και αναμόρφωση – αναβάθμιση υπάρχουσας πτέρυγας.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

11. Συγκρότηση   επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του υποέργου1 «Αναβάθμιση – Ανακαίνιση υφιστάμενης πτέρυγας Β’ – Κατασκευή νέας πτέρυγας – διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου» της πράξης «Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Κοζάνης – Κατασκευή νέας πτέρυγας και αναμόρφωση – αναβάθμιση υπάρχουσας πτέρυγας.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

12. Ορισμός επιτροπής παραλαβής και ελέγχου ποιότητας υλικών του υποέργου 1 «Αναβάθμιση – Ανακαίνιση υφιστάμενης πτέρυγας Β’ – Κατασκευή νέας πτέρυγας – διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου» της πράξης «Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Κοζάνης – Κατασκευή νέας πτέρυγας και αναμόρφωση – αναβάθμιση υπάρχουσας πτέρυγας.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

13. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: Ανάπλαση πεζοδρομίων και σήμανσης κεντρικού δρόμου της Τ.Κ. Λευκοπηγής.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

14. Έγκριση ΑΠΕ του έργου: Οδική ασφάλεια Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

15. Έγκριση ΑΠΕ του έργου: Ασφαλτόστρωση δρόμων πόλης Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

16. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: Ενεργειακή αναβάθμιση και εξοικονόμηση ενέργειας στο Γυμνάσιο Κρόκου.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

17. Ορισμός ενός δημοτικού συμβούλου (με κλήρωση) με τον αναπληρωτή του για τη συγκρότηση επιτροπών παραλαβής διαφόρων έργων του Δήμου Κοζάνης

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

18. Χορήγηση παράτασης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας και συνολικής προθεσμίας του έργου με τίτλο: Γήπεδα 5Χ5 στην πόλη της Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

19. Έγκριση χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου λαϊκών αγορών, στην Κουτσογεωργοπούλου Ελένη.

Εισηγήτρια: κ. Χρύσα Αθανασιάδου, Αντιδήμαρχο Κοζάνης.

20. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας για την υποστήριξη και συμμετοχή της φοιτητικής ομάδας Hyperion Robotics του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην Ολυμπιάδα Ρομποτικής WRO 2018

Εισηγήτρια: κ. Χρύσα Αθανασιάδου, Αντιδήμαρχο Κοζάνης.

21. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 558,00 ευρώ για τη συμμετοχή του Δήμου Κοζάνης στην 1η πανελλήνια Έκθεση Αρωματικών Φυτών που θα πραγματοποιηθεί στο Εκθεσιακό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

22. Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης δημοτικών εκτάσεων: δεξαμενών, αντλιοστασίων, γεωτρήσεων και πηγών των υδραγωγείων του Δήμου Κοζάνης, που βρίσκονται στις Δ.Ε. Αιανής, Ελίμειας και Δ.Υψηλάντη, στη ΔΕΥΑΚ.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

23. Εκμίσθωση αγροτεμαχίων Τ.Κ. Σιδερών του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

24. Αναμόρφωση – Τροποποίηση Προϋπολογισμού έτους 2018.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

25. Χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων σε άπορους δημότες.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Σιαμπανόπουλος, εντεταλμένος σύμβουλος.

26. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ διάρκειας δύο (2 μηνών για τις ανάγκες του τμήματος Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Σιαμπανόπουλος, εντεταλμένος σύμβουλος.

27. Τροποποίηση της αριθμ. 488/2017 Α.Δ.Σ. που αφορά Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης του έργου : Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Σιαμπανόπουλος, εντεταλμένος σύμβουλος.

28. Έγκριση υπογραφής σύμβασης εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού του Δήμου με το Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γρηγοριάδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

29. Έγκριση τροποποίηση του καταστατικού της Αστικής Εταιρίας με την επωνυμία «ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΖΑΝΗΣ»

Εισηγητής: κ. Ελευθέριος Ιωαννίδης, Δήμαρχος Κοζάνης.

30. Αιτήσεις –   έγγραφα – Ανακοινώσεις.
Η ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΥΣΤΗΡΑ    
Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης και ώρα 15:00 μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου ή να μπείτε στον ηλεκτρονικό σας φάκελο για να ενημερωθείτε σχετικά    
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

 

 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΥΡΙΝΑΣ

   

 

- Advertisement -
Μοιραστείτε την είδηση