Συνεδριάζει την Παρασκευή 9 Αυγούστου η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κοζάνης

3 Min Read

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημαρχείο (Πλ. Νίκης 1) την Παρασκευή 9 Αυγούστου 2019 και ώρα 13:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

- Advertisement -
 1. Έγκριση ή μη οριστικής παραλαβής της με αριθμό 98/2019 μελέτης, με τίτλο «Γεωτεχνική έρευνα – μελέτη σε δημόσια ακίνητα για την ανέγερση εκπαιδευτικών κτιρίων και κλειστών γυμναστηρίων» προϋπολογισμού 16.118,76 ευρώ με ΦΠΑ 24%.

 

 1. Έγκριση ή μη του από 05.07.2019 Πρακτικού Ελέγχου Κατάθεσης των Δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και κατακύρωση, για τη «Διαμόρφωση εκθεσιακού χώρου κτιρίου Βιβλιοθήκης» προϋπολογισμού 569.000,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% με αριθμό μελέτης 37/2018.

 

 1. Έγκριση ή μη τροποποίησης των δύο (2) συμβάσεων για την «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Κοζάνης»

 

 1. Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων Ε= 52,812 στρεμμάτων που βρίσκονται εντός του αγροκτήματος της Τοπικής Κοινότητας Αμυγδαλιάς του Δήμου Κοζάνης.

 

 1. Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων Ε= 29,625 στρεμμάτων που βρίσκονται εντός του αγροκτήματος της Τοπικής Κοινότητας Χρωμίου του Δήμου Κοζάνης.

 

 1. Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων Ε= 44,105 στρεμμάτων που βρίσκονται εντός του αγροκτήματος της Τοπικής Κοινότητας Σπάρτου του Δήμου Κοζάνης.

 

 1. Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων Ε= 18,875 στρεμμάτων που βρίσκονται εντός του αγροκτήματος του οικισμού Πύργου της Τοπικής Κοινότητας Κοντοβουνίου του Δήμου Κοζάνης.

 

 1. Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων Ε= 46,375 στρεμμάτων που βρίσκονται εντός του αγροκτήματος της Τοπικής Κοινότητας Κοντοβουνίου του Δήμου Κοζάνης.
 2. Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων Ε= 12,375 στρεμμάτων που βρίσκονται εντός του αγροκτήματος της Τοπικής Κοινότητας Βατερού του Δήμου Κοζάνης.

 

 1. Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων Ε= 4,192 στρεμμάτων που βρίσκονται εντός του αγροκτήματος της Τοπικής Κοινότητας Καρυδίτσας του Δήμου Κοζάνης.

 

 1. Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων Ε= 3,000 στρεμμάτων που βρίσκονται εντός του αγροκτήματος της Τοπικής Κοινότητας Κερασιάς του Δήμου Κοζάνης.

 

 1. Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων Ε= 10,200 στρεμμάτων που βρίσκονται εντός του αγροκτήματος του οικισμού Σταυρωτής της Τοπικής Κοινότητας Αμυγδαλιάς του Δήμου Κοζάνης.

 

 1. Έγκριση ή μη των από 07.03.2019 & 16.07.2019 Πρακτικών Ελέγχου Κατάθεσης Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικών & Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών, αντίστοιχα, της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών, για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού» προϋπολογισμού 180.102,39 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24%» και αριθμό μελέτης 258/2018

 

 1. Έγκριση δαπανών Ιανουαρίου – Ιουνίου παγίας προκαταβολής ποσού 44.546,72 ευρώ και απόδοση της από τον προϋπολογισμό χρήσης 2019 των Προέδρους & Εκπροσώπων των Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Κοζάνης.

 

 1. Αποδοχή ή μη δωρεάς αδρανών υλικών 3Α 104,95 τόνων για τις ανάγκες της Τοπικής Κοινότητας Σκήτης του Δήμου Κοζάνης από την εταιρεία «ΤΕΧΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.»

 

 1. Αιτήσεις – Έγγραφα- Ανακοινώσεις.
Μοιραστείτε την είδηση