Συνεδριάζει την Πέμπτη το Δημοτικό Συμβούλιο Βοΐου

3 Min Read


Την Πέμπτη 6 Σεπτεμβρίου και ώρα 18.30 συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Βοΐου, στο Δημαρχείο του Δήμου Βοΐου στη Σιάτιστα για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Αποδοχή της αρ. 42635/16-08-2018 απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Ι «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού».- Εισηγήτρια η κ. Ζιάρα Φ. Αντιδήμαρχος.
2. Υποβολή πρότασης του Δήμου Βοΐου στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, Μέτρο 19: «Τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)» ΠΑΑ 2014 -2020, Υπομέτρο 19.2: «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)», Δράση 19.2.4: «Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές». – Εισηγήτρια η κ. Ζιάρα Φ. Αντιδήμαρχος.
3. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου Βοΐου οικονομικού έτους. – Εισηγήτρια η κ. Ζιάρα Φ. Αντιδήμαρχος.
4. Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε οικονομικά αδύναμο δημότη. – Εισηγήτρια η κ. Ζιάρα Φ. Αντιδήμαρχος.
5. Τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Βοΐου 2018. – Εισηγήτρια η κ. Ζιάρα Φ. Αντιδήμαρχος. – Εισηγήτρια η κ. Ζιάρα Φ. Αντιδήμαρχος.
6. Έγκριση προσωπικού που θα συμμετέχει στη δομή Φιλοξενίας ασυνόδευτων ανήλικων στον οικισμό Πενταλόφου. – Εισηγήτρια η κ. Ζιάρα Φ. Αντιδήμαρχος.
7. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής και ελέγχου της ποιότητας των υλικών του έργου: «Εσωτερική οδοποιία Σισανίου Πλακοσκεπής». – Εισηγητής ο κ. Ρομπόλας Ι. Εντεταλμένος Δημ. Σύμ/λος.
8. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής και ελέγχου της ποιότητας των υλικών του έργου: «Εσωτερική οδοποιία Εράτυρας». – Εισηγητής ο κ. Ρομπόλας Ι. Εντεταλμένος Δημ. Σύμ/λος.
9. Σύσταση επιτροπής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση υφιστάμενης αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Νεάπολης». – Εισηγητής ο κ. Ρομπόλας Ι. Εντεταλμένος Δημ. Σύμ/λος.
10. Σύσταση επιτροπής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση υφιστάμενης αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Τσοτυλίου και Πενταλόφου». – Εισηγητής ο κ. Ρομπόλας Ι. Εντεταλμένος Δημ. Σύμ/λος.
11. Λήψη απόφασης για την υλοποίηση του έργου: «ΕΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ». – Εισηγητής ο κ. Καρακουλάκης Π. Αντιδήμαρχος.
12. Αιτήματα Ποδοσφαιρικών Σωματείων, για παραχώρηση των γηπέδων ποδοσφαίρου, ως έδρες των ομάδων τους. – Εισηγήτρια η κ. Ζιάρα Φ. Αντιδήμαρχος.
13. Αιτήσεις.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Ελευθέριος Τζιλίνης

Μοιραστείτε την είδηση