Συνεδριάζει την Τετάρτη 16 Μαΐου το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης

2 Min Read

Την Τετάρτη 16 Μαΐου και ώρα 8.00 μ.μ. συνεδριάζει στο Κοβεντάρειο το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης με τα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Βασίλης Μπουγιοτόπουλος, Γενικός Γραμματέας Δήμου Κοζάνης
2. ΕΑΠ 2012-2016 – Τροποποίηση Τεχνικών Δελτίων των έργων: α) Μεταφορά Βιβλιοθήκης, β) Ειδικός εξοπλισμός Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
3. Χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: Ανακατασκευή αύλειου χώρου & χώρων γηπέδου Μπάσκετ στο ΔΑΚ Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
4. Χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: Βελτίωση εγκαταστάσεων Γυμνάσιο Καπνοχωρίου.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
5. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: Αποκατάσταση ζημιών από έντονα καιρικά φαινόμενα.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
6. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: Αποκατάσταση παλιού Δημοτικού Σχολείου Καλαμιάς.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
7. Εξέταση αίτησης Συλλόγου Τυφλών Δυτικής Μακεδονίας, για την παραχώρηση της χρήσης ενός χώρου για τη στέγασή τους.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
8. Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης των κτιρίων της Δομής στήριξης Ατόμων με νοητική στέρηση και αυτισμό στο σύλλογο γονέων, κηδεμόνων και φίλων ατόμων με αυτισμό Ν. Κοζάνης, που βρίσκεται στην Τ.Κ. Αργίλου του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
9. Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης – Παραλαβής για την Προμήθεια: Παραγωγή Πρωτογενούς Υλικού – τουριστικών οδηγών, εκτυπώσεις και αναμνηστικά δώρα.
Εισηγήτρια: Κα Χρύσα Αθανασιάδου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
10. Συναίνεση για την τροποποίηση της έγκρισης εκμετάλλευσης – ως προς την έκταση από 6.892 τ.μ. σε 7.202,24 τ.μ. δημοτικού λατομείου φυσικών λίθων (σχιστολιθικών πλακών) στη θέση «ΡΑΧΗ» της Τ.Κ. Δρεπάνου Δήμου Κοζάνης, στο όνομα της εταιρίας «ΛΑΤΟΜΕΙΑ Ε.Π.Ε.»
Εισηγήτρια: Κα Χρύσα Αθανασιάδου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
11. Έγκριση πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΙΕΚ.
Εισηγητής: κ. Αντώνης Κύρινας, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης.
12. Αναμόρφωση – Τροποποίηση Προϋπολογισμού χρήσης 2018
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
13. Αιτήσεις – έγγραφα – Ανακοινώσεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΥΡΙΝΑΣ

Μοιραστείτε την είδηση