Συνεδριάζει την Τετάρτη 19 Ιουνίου το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης

9 Min Read
 

Την Τετάρτη 19 Ιουνίου και ώρα 8.00 μ.μ. στο Κοβεντάρειο, συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης, με τα παρακάτω θέματα συζήτησης:

1.   Έγκριση Α.Δ.Σ. του ΝΠΔΔ του Δήμου Κοζάνης «Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης» α)31/2019 με θέμα «Έγκριση Διοικητικού Απολογισμού ΚΔΒΚ έτους 2018» και β) 42/2019 «Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού ΚΔΒΚ έτους 2018»

Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Δημόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

2.   Έγκριση της αριθμ. 44/2019 Α.Δ.Σ. του ΝΠΔΔ του Δήμου Κοζάνης «Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης» με θέμα «2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2019»

Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Δημόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.  

3.   Έγκριση Α.Δ.Σ. του ΝΠΔΔ του Δήμου Κοζάνης «Οργανισμός Αθλητισμού-Πολιτισμού-Νεολαίας» (ΟΑΠΝ): α) 44/2019 «Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού έτους 2017», β) 45/2019 «Έγκριση Οικονομικού Ισολογισμού έτους 2017» γ) 47/2019 «Έγκριση Β΄ Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού χρήσης 2019».

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Ιωαννίδης, Πρόεδρος Δ.Σ. ΟΑΠΝ Δήμου Κοζάνης.

4.   Ενημέρωση για τον Οικονομικό Απολογισμό της ΑΠΟΚΡΙΑΣ 2019.

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Ιωαννίδης, Πρόεδρος Δ.Σ. ΟΑΠΝ Δήμου Κοζάνης.

5.   Έγκριση παραχώρησης σχολικών χώρων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Εισηγητής: κ. Κων/νος Ντέλμας, Πρόεδρος Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης.

6.   Έγκριση παραχώρησης σχολικών χώρων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Εισηγητής: κ. Νικόλαος Πλεξίδας, Πρόεδρος Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης.

7.   Έγκριση 1ου Συγκριτικού πίνακα (Σ.Π.) του έργου: Γεωτεχνική έρευνα – Μελέτη σε δημόσια ακίνητα για την ανέγερση εκπαιδευτικών κτιρίων και κλειστών γυμναστηρίων».

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

8.   Χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: Βελτίωση εγκαταστάσεων ενδιαιτήματος αδέσποτων ζώων συντροφιάς

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

9.   Χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: Συντήρηση υποδομών Τ.Κ. Μηλιάς, Κερασιάς & Κτενίου.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

10. Χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: Ολοκλήρωση κτιρίου πολλαπλών χρήσεων Τ.Κ. Νέας Νικόπολης.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

11. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: Επισκευή κεραμοσκεπής αρχοντικού Λασσάνη.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

12. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: Συντήρηση υπαίθριου θεάτρου Κοζάνης 1η ΣΣ.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

13. Έγκριση 2ου τακτοποιητικού Α.Π.Ε. του έργου: Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης αμαξοστασίου.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

14. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: Βελτίωση κυκλοφοριακών συνθηκών μεταξύ οικισμών.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

15. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: Αποκατάσταση ζημιών από έντονα καιρικά φαινόμενα.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

16. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: Συντήρηση κτιρίου πολλαπλών χρήσεων & λοιπών κτιρίων Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

17. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019 του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

18. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: Κατασκευή γηπέδου Μπάσκετ.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

19. Ολοκλήρωση του έργου: Συντήρηση και επισκευή στέγης Ειδικού Σχολείου – Χορήγηση παράτασης

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

20. Έγκριση Πρακτικού της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο: Σχεδιασμός δικτύου αποκομιδής για τη διαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων.

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γρηγοριάδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

21. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού δίμηνης απασχόλησης για τις ανάγκες του τμήματος Καθαριότητας και του τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης και Αμαξοστασίου, της Δ/νσης Περιβάλλοντος.

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γρηγοριάδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

22. Τροποποίηση ορίων λατομικής περιοχής Αλωνακίων. Ανάκληση της αριθμ. 70/2013 Α.Δ.Σ.

Εισηγήτρια: κ. Χρυσούλα Αθανασιάδου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

23. Έγκριση χορήγησης άδειας Εισόδου – Εξόδου οχημάτων: α) Επιχείρησης «ΕΓΝΑΤΙΑ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Α.Ε., β) Βιομηχανικής Επιχείρησης ΚΕΔΑ Ι.Κ.Ε., γ) Επιχείρησης ΜΗΛΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ.

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

24. Έγκριση τροποποίησης συμφωνητικού εκμίσθωσης αγροτεμαχίων Τ.Κ. Σιδερών.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

25. Παράταση η μη μίσθωσης ακινήτου ιδιοκτησίας Μαδίκα Δέσποινας για τη στέγαση του Γ’ ΚΑΠΗ Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

26. Παράταση ή μη εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

27. Συνέχιση ή μη μείωσης ενοικίου δημοτικού ακινήτου   που βρίσκεται στην Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

28. Διαγραφές διαφόρων οφειλετών – Εξειδίκευση διαφόρων πιστώσεων.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

29. Κατανομή Β’ δόσης 2019, ποσού 293.588,44 €, στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Κοζάνης, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών.

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γρηγοριάδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

30. Κατανομή ΣΑΤΑ 2018, ποσού 213.536,04 €, στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Κοζάνης, για συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γρηγοριάδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

31. Παράταση Προγραμματικής Σύμβασης για το Έργο: «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΑΣΙΚΗΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ, ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ «ΚΟΥΡΙ» ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γρηγοριάδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

32. Μεταβίβαση επαγγελματικής άδειας Λαϊκών Αγορών

Εισηγήτρια: κ, Χρυσούλα Αθανασιάδου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

33. Υποβολή πρότασης για ένταξη στο ΕΑΠ 2012-2016 του έργου: Μελέτες ανάπλασης περιοχής σταθμού ΟΣΕ Κοζάνης (Α’ φάση).

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

34. Υποβολή αιτήματος στο Υπουργείο Οικονομικών περί δωρεάν παραχώρησης κατά κυριότητα του ΑΒΚ 319 Δημοσίου Κτήματος Κοζάνης (πρώην ιδιοκτησίας ΕΛΚΕΠΑ) στο Δήμο Κοζάνης

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

35. Παράταση σύμβασης μίσθωσης ακινήτου, ιδιοκτησίας Τσιμτσιλιάκου Νικολάου και Τσιμτσιλιάκου Κωνσταντινιάς, επί της οδού 3ης Σεπτεμβρίου 31, στην κοινότητα Κοζάνης, για τις ανάγκες στέγασης του A’ τμήματος   του     20ου νηπιαγωγείου

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

36. Παράταση σύμβασης μίσθωσης ακινήτου, ιδιοκτησίας Ζησιό Αναστασίας του Στεργίου και Ζησιό Ιωάννη του Στεργίου επί της οδού Χριστοπούλου 5, στην κοινότητα Κοζάνης, για τις ανάγκες στέγασης του Α τμήματος   του     15ου νηπιαγωγείου

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

37. Παράταση σύμβασης μίσθωσης ακινήτου, ιδιοκτησίας Βαξεβάνου Ευτυχίας, επί της οδού Γ. Τιάλιου 4, στην κοινότητα Κοζάνης, για τις ανάγκες στέγασης του 14ου νηπιαγωγείου

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

38. Παράταση σύμβασης μίσθωσης ακινήτου, ιδιοκτησίας Παπαδέλη Γεώργιου, επί της Ντιούφα και Πίνδου, στην κοινότητα Κοζάνης, για τις ανάγκες στέγασης του 7ου νηπιαγωγείου

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

39. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: Γήπεδα 5Χ5 στην πόλη της Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

40. Ορισμός ενός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του για τη συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής διαφόρων έργων του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

41. Έγκριση της αριθμ. 20/2019 Α.Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Πρόνοιας και Μέριμνας του Δήμου Κοζάνης με θέμα «3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού χρήσης 2019» Εισηγητής: κ. Γεώργιος Σιαμπανόπουλος, εντεταλμένος σύμβουλος
42. Εξέταση αιτήσεων α) Μπουνόβα Νικολάου., β)Τζιότζιου Βασιλικής, και γ) Ζαριφέ Θεμιστοκλή για χορήγηση άδειας κατάληψης Κ.Χ. για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, σε πεζόδρομο που εφάπτεται της πλατείας Υποσμηναγού Γιολδάση.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

43. Κατάργηση ή μη θέσης κενωθέντος (σχολάζοντος) περιπτέρου που βρίσκεται επί της οδού Υψηλάντη στην Κοζάνη.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

44. Αιτήσεις – έγγραφα – Ανακοινώσεις
Η ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΥΣΤΗΡΑ
Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης και ώρα 15:00 μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου ή να μπείτε στον ηλεκτρονικό σας φάκελο για να ενημερωθείτε σχετικά.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΥΡΙΝΑΣ

Μοιραστείτε την είδηση