Συνεδριάζει την Τρίτη 26 Φεβρουαρίου η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κοζάνης

4 Min Read

Την Τρίτη 26 Φεβρουαρίου και ώρα 13:30, στο Δημαρχείο, συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κοζάνης, με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

- Advertisement -

 

 1. Έγκριση ή μη του από 19.02.2019 Πρακτικού Ελέγχου Κατάθεσης των Δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών και κατακύρωση, για την «Προμήθεια ελαστικών επισώτρων οχημάτων & μηχανημάτων έργου Δήμου Κοζάνης» προϋπολογισμού 96.588,61 ευρώ και αριθμό μελέτης 66/2018.

 

 1. Έγκριση ή μη του από 20.02.2019 Πρακτικού Ελέγχου Κατάθεσης των Δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών και κατακύρωση, για την «Προμήθεια εγκατάστασης υπόγειων συστημάτων προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων» προϋπολογισμού 649.078,08 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 7/2018.

 

 1. Έγκριση ή μη του από 20.02.2019 Πρακτικού Ελέγχου Κατάθεσης των Δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών και κατακύρωση, για την «Προμήθεια Ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων Δήμου Κοζάνης» προϋπολογισμού 343.100,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 116/2018.

 

 1. Έγκριση ή μη του από 13.02.2019 Πρακτικού Αποσφράγισης και Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών, για το «Κλάδεμα υψηλών & επικίνδυνων δένδρων» προϋπολογισμού 272.762,80 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 227/2018.

 

 1. Έγκριση ή μη του από 21.02.2019 Πρακτικού Ελέγχου Κατάθεσης Δικαιολογητικών Συμμετοχής, & Τεχνικών Προσφορών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών, για την «Προμήθεια RFID- Ολοκληρωμένο Σύστημα Ασφάλειας για τη λειτουργικότητα του κτιρίου της Βιβλιοθήκης» προϋπολογισμού 100.813,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24%».
 2. Έγκριση ή μη της με αριθμό 6/2019 μελέτης, του τρόπου εκτέλεσης και του καθορισμού των όρων διακήρυξης και τη Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Διαμόρφωση ΚΧ & Πεζοδρομίων στις Τ.Κ. Λευκόβρυσης, Πρωτοχωρίου, Καλαμιάς & Εξοχής στης Δ.Ε Κοζάνης» προϋπολογισμού 88.000,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24%.

 

 1. Έγκριση ή μη της με αριθμό 20/2013 μελέτης, του τρόπου εκτέλεσης για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή μονώροφου κτιρίου με υπόγειο – 10ο Νηπιαγωγείο Κοζάνης» προϋπολογισμού 1.200.000,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24%.

 

 1. Έγκριση ή μη της με αριθμό 37/2019 μελέτης, του τρόπου εκτέλεσης και του καθορισμού των όρων διακήρυξης για την «Μίσθωση και αποκομιδή απορριμματοκιβωτίων με συμπίεση (press)» προϋπολογισμού 19.696.10 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24%.

 

 1. Έγκριση ή μη της με αριθμό 36/2019 μελέτης, του τρόπου εκτέλεσης και του καθορισμού των όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικών υδρομέτρων άρδευσης» προϋπολογισμού 49.947,20 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24%.

 

 • Έγκριση ή μη της με αριθμό 39/2019 μελέτης, του τρόπου εκτέλεσης και του καθορισμού των όρων διακήρυξης για την «Μίσθωση και εκκένωση μεταλλικών κιβωτίων αποθήκευσης αποβλήτων (skip – container)» προϋπολογισμού 40.161.60 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24%.

 

 1. Έγκριση ή μη δαπάνης συμμετοχής ποσού 1.200,00 ευρώ από τον προϋπολογισμό χρήσης 2019 σε συνάντηση του έργου με ακρωνύμιο SYMBI του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Interreg Eyrope.

 

 • Αιτήσεις – Έγγραφα- Ανακοινώσεις.

 

 

 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος

Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Ιωαννίδης Ελευθέριος

Δήμαρχος Κοζάνης

Μοιραστείτε την είδηση