Συνεδριάζει την Δευτέρα 12 Μαρτίου το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης

7 Min Read

Συνεδριάζει την Δευτέρα 12 Μαρτίου και ώρα 7.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης στο Κοβεντάρειο, με τα παρακάτω θέματα συζήτησης:

1. Έγκριση Α.Δ.Σ. ΔΕΥΑΚ:
α) 216/2017 «Έγκριση τιμολογιακής πολιτικής ύδρευσης – αποχέτευσης έτους 2018»
β) 21/2018 «Κοινωνικό τιμολόγιο έτους 2018
γ) 37/2018 «Ακύρωση της αριθμ. 15/2018 Α.Δ.Σ. – Προγραμματισμός πρόσληψης έκτακτου προσωπικού έτους 2018»
δ) 42/2018 «Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού έτους 2018 με συμβάσεις μίσθωσης έργου»
Εισηγητές: κ. Αχιλλέας Δημητριάδης, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΚ, κ. Γεώργιος Παυλίδης, Γενικός Δ/ντής ΔΕΥΑΚ.
2. Έγκριση σύναψης συμφωνίας συνεργασίας με το Α.Π.Θ. για το ερευνητικό πρόγραμμα STORES «Προώθηση της διείσδυσης της διανεμημένης παραγωγής από φωτοβολταϊκά με εφαρμογή αποθήκευσης ενέργειας για όλους»
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
3. Καθορισμός θέσεων καντινών – φορητής έψησης με αφορμή τη διεξαγωγή αθλητικών – πολιτιστικών εκδηλώσεων.
Εισηγήτρια: Κα Χρυσούλα Αθανασιάδου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
4. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: Αποκατάσταση όψεων Δημοτικού Σχολείου Χαρ. Μούκα.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
5. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: Επισκευή οδοστρωμάτων ΔΕ Αιανής – Ελίμειας – Δημ. Υψηλάντη – Ελλησπόντου.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
6. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: Βελτίωση κυκλοφοριακών συνθηκών και οδικής ασφάλειας στις αρτηρίες Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
7. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: Επισκευή στέγης δημοτικού κτηρίου επί της οδού Τσιμηνάκη.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
8. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: Ανάδειξη πέτρινων παραδοσιακών βρυσών Τ.Κ. Ξηρολίμνης.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
9. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: Βελτίωση εγκαταστάσεων Γυμνάσιο Καπνοχωρίου.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
10. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: Δημιουργία Παιδικής Χαράς Τ.Κ. Κλείτου Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
11. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης του 3ου Γυμνασίου Κοζάνης
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
12. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: Συμπληρωματικές εργασίες για την ολοκλήρωση του κτιρίου της βιβλιοθήκης.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
13. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: Δίκτυο ομβρίων υδάτων Τ.Κ. Δρεπάνου.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
14. Ανακοίνωση ορισμού επιτροπής παραλαβής και ελέγχου ποιότητας υλικών του έργου: Εγκατάσταση διάταξης αντικεραυνικής προστασίας τύπου κλωβού σε σχολικά κτίρια.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
15. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας Αιανής.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
16. Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου: Υποδομές υποστήριξης της Κοινωνικής Συνοχής Τ.Κ. Πολυμύλου.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
17. Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου: Βελτίωση χάραξης οδικού δικτύου άξονα Βατερού Μεταμόρφωσης – αύξηση του προϋπολογισμού μελέτης του Τεχνικού Προγράμματος 2018.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
18. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2018 – Έγκριση μελέτης του έργου: Διαμόρφωση εκθεσιακού χώρου κτιρίου βιβλιοθήκης.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
19. Ορισμός επιτροπών παραλαβής διαφόρων έργων.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
20. Έγκριση κα δέσμευση πιστώσεων ποσού 415,38 € από τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
21. Αναμόρφωση – Τροποποίηση Προϋπολογισμού χρήσης 2018.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
22. Έγκριση της αριθμ. 12/2018 Α.Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Πρόνοιας και Μέριμνας του Δήμου Κοζάνης με θέμα «1η υποχρεωτική Αναμόρφωση Προϋπολογισμού».
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Σιαμπανόπουλος, Πρόεδρος Δ.Σ. Κοινωφελούς Επιχείρησης.
23. Συγκρότηση Συμβουλευτικής Επιτροπής «Ονομασίας οδών, πλατειών – Κυκλοφοριακού – Πεζοδρομίων – Περιπτέρων.
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
24. Επιστροφή διαφόρων ποσών, ως αχρεωστήτως καταβληθέντων – Διαγραφές οφειλετών.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
25. Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2018 του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
26. Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτων για την στέγαση των: 7ου, 9ου, 14ου, Α΄ και Β΄ τμ. 15ου, 18ου, Α΄ και Β΄ τμ. 20ου, Νηπιαγωγείων Δ.Ε. Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
27. Έγκριση ανάθεσης μελέτης με τίτλο: Εκπόνηση οριστικών μελετών για την κατασκευή γέφυρας επαρχιακής οδού Χρωμίου – Ποντινής.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
28. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2018.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
29. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: Κτίριο Βιβλιοθήκης και Εκθεσιακού Χώρου Βιβλιοθήκης.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
30. Έγκριση μελέτης υποβιβασμού δημοτικού δρόμου προς παλιό Κλείτος. Επαναφορά στην πρότερη κατάσταση και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
31. Έγκριση 1ου ΑΠΕ για σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης του έργου: Συντήρηση υπαίθριου θεάτρου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
32. Καθορισμός τελών υπαίθριου εμπορίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4497/2017 για τις εμποροπανηγύρεις Δρεπάνου και Παναγίας Φανερωμένης Κοζάνης για το έτος 2018.
Εισηγήτρια: Κα Χρυσούλα Αθανασιάδου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
33. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με την ΑΝ.ΚΟ.Α.Ε. με τίτλο: Μελέτες εκσυγχρονισμού αρδευτικών δικτύων Άνω Κώμης – Κάτω Κώμης.
Εισηγήτρια: Κα Χρυσούλα Αθανασιάδου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
34. Ορισμός επιτροπής παραλαβής και ελέγχου ποιότητας υλικών του έργου: Βελτίωση γηπέδου ποδοσφαίρου κ.λ.π. Άνω Κώμης.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
35. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: Ανακατασκευή αύλειου χώρου και χώρου γηπέδων μπάσκετ στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
36. Έγκριση και δέσμευση διαφόρων πιστώσεων από τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
37. Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου: Διαμορφώσεις & αποκαταστάσεις Κ.Χ. (Πλατείες & Πάρκα Αιανής, Ρυμνίου, Ξηρολίμνης) – Αύξηση προϋπολογισμού μελέτης του Τεχνικού Προγράμματος.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
38. ΕΑΠ 2012-2016 Τροποποίηση Τεχνικού Δελτίου του έργου: Υλοποίηση σχεδίου Μάρκετινγκ Δήμου Κοζάνης.
Εισηγήτρια: Κα Χρυσούλα Αθανασιάδου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
39. Επιλογή πιστωτικού ιδρύματος και έγκριση σύναψης σύμβασης για τους όρους και προϋποθέσεις που διέπουν την είσπραξη των απαιτήσεων του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
40. Αιτήσεις – έγγραφα – Ανακοινώσεις.

Η ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΥΣΤΗΡΑ
Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης και ώρα 15:00 μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου ή να μπείτε στον ηλεκτρονικό σας φάκελο για να ενημερωθείτε σχετικά.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΥΡΙΝΑΣ

Μοιραστείτε την είδηση