Συνεδριάζει την Δευτέρα 29 Ιανουαρίου το Δημοτικό Συμβούλιο Εορδαίας

2 Min Read

Την Δευτέρα 29 Ιανουαρίου και ώρα 7 μ.μ., συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Εορδαίας, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Παραχώρηση μελετών αποχετευτικών δικτύων στην ΔΕΥΑΕ
Εισηγητής : Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης.

2. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου και ΔΕΥΑΕ για την υποβολή προτάσεων αποχετευτικών έργων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας του ΕΣΠΑ
Εισηγητής : Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης.

3. Εκποίηση ξύλινων δοκών στηριγμάτων σιδηροδρομικών γραμμών στο χώρο της ΑΕΒΑΛ.
Εισηγητής : Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης.

4. Παράταση συμβατικού χρόνου του χρηματοδοτικού προγράμματος « Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα ΣΒΑΚ Δήμου Εορδαίας.
Εισηγητής : Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης.

5. Υποχρεωτική τροποποίηση πρ/σμού οικ. Έτους 2018.
Εισηγητής Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης

6. Έγκριση απολογισμού Δ τριμήνου του πρ/σμού οικ. Έτους 2017
Εισηγητής Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης

7. Τρόπος εκτέλεσης διαφόρων έργων.
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Καραφουλίδης Ανέστης

8. Έγκριση ΑΠΕ διαφόρων έργων.
Εισηγητής :Ο Αντιδήμαρχος Καραφουλίδης Ανέστης

9. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων .
Εισηγητής :Ο Αντιδήμαρχος Καραφουλίδης Ανέστης

10. Παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών διαφόρων έργων.
Εισηγητής :Ο Αντιδήμαρχος Καραφουλίδης Ανέστης

11. Έγκριση δαπανών μετακίνησης εκτός έδρας Δημάρχου και ΔΣ.
Εισηγητής : Ο Πρόεδρος ΔΣ Παπαοικονόμου Παντελής

12. Έγκριση δαπάνης προς την ΔΕΔΔΗΕ για σύνδεση νέας παροχής με το Δίκτυο .
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Αριστερίδης Ιωάννης

13. Ψήφιση πιστώσεων από τον πρ/σμό οικ. Έτους 2018.
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Αριστερίδης Ιωάννης

14. Έγκριση προμήθειας για τη Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Πτολεμαΐδας
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Αριστερίδης Ιωάννης

15. Διαγραφή προστίμων.
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Αριστερίδης Ιωάννης

16. Έγκριση αποφάσεων επιτροπής ποιότητας ζωής.
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Χαιτίδης Γεώργιος

17. Χορήγηση άδειας λειτουργίας καταστήματος υπηρεσιών διαδικτύου
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Χαιτίδης Γεώργιος

18. Μεταβίβαση επαγγελματικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών.
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Χαιτίδης Γεώργιος

19. Έγκριση αποφάσεων Τοπικών Κοινοτήτων.
Εισηγητής Ο Πρόεδρος ΔΣ Παπαοικονόμου Παντελής.

20. Έγκριση αποφάσεων Σχολικής επιτροπής Β/θμίας εκπαίδευσης
Εισηγητής Ο Πρόεδρος της Σχολικής επιτροπής Αριστερίδης Ιωάννης

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Παπαοικονόμου Παντελής

Μοιραστείτε την είδηση