Συνεδριάζει την Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Εορδαίας

3 Min Read

Την Δευτέρα 13 Νοεμβρίου και ώρα 7 μ.μ. συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Εορδαίας στην Πτολεμαΐδα, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης :
1.Συναίνεση ΔΣ για τη διενέργεια ερευνητικών εργασιών προς διαπίστωση μαρμάρου σε δημοτική έκταση στην ΤΚ Ερμακιάς.
Εισηγητής : Η Δ/ντρια Π.Υ Αγγελίδου Φωτεινή
2.Αποδοχή ποσών από ΣΑΕΠ Π.Δ.Μ – Τροποποίηση πρ/σμού & τεχνικού προγράμματος – Τρόπος εκτέλεσης έργων και συγκεκριμένα :
α) 197.270,00 € για το έργο « Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων επί των οδών Γράμμου ΟΤ 296, Χαλδείας & Δήμητρας και Αργυρουπόλεως.»
β) 24.799,01 € για το έργο « Συντήρηση μηχανολογικού εξοπλισμού Δημοτικού Κολυμβητηρίου Πτολεμαΐδας.»
γ) 299.831,55 € για το έργο « Έργα βελτίωσης ποιότητας του ήχου στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Πτολεμαΐδας. »
δ) 1.400.000,00 € για το έργο « Ανακαίνιση – συντήρηση του κλειστού Αθλητικού Κέντρου ΕΑΚ και των Βοηθητικών χώρων »
Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Ανέστης Καραφουλίδης.
3.Λήψη απόφασης κατάταξης Δημοτικών και Κοινοτικών Αθλητικών εγκαταστάσεων.
Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Ανέστης Καραφουλίδης.
4.Έγκριση ΑΠΕ διαφόρων έργων.
Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Ανέστης Καραφουλίδης.
5.Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων & Φυσικού εδάφους
Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Ανέστης Καραφουλίδης.
6.Έγκριση παρατάσεων διαφόρων έργων.
Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Ανέστης Καραφουλίδης.
7.Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής διαφόρων έργων.
Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Ανέστης Καραφουλίδης.
8.Σύναψη προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου και Περιφέρειας για το έργο Επισκευή και συντήρηση Δρόμου από Προάστιο προς Ασβεστόπετρα.
Εισηγητής Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης.
9.Έγκριση απολογιστικών του πρ/σμού Γ Τριμήνου 2017 – Τροποποίηση πρ/σμού
Εισηγητής Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης.
10.Eεξουσιοδότηση Αντιδημάρχου για την υπογραφή συμβολαίου με την ΔΕΔΔΗΕ για επαύξηση της ηλεκτρικής παροχής του παλαιού σχολείου ΤΚ Φούφα. Και επεκτάσεις δικτύου ΦΟΠ
Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Αριστερίδης Ιωάννης
11.Υπογραφή σύμβασης με Τράπεζες για την χρήση τερματικών αποδοχής καρτών πληρωμών (POS ) και υπηρεσιών τύπου web banking
Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Αριστερίδης Ιωάννης
12.Κατάθεση πάγιας προκαταβολής δημοτικών κοινοτήτων σε λογαριασμό του Δήμου και ορισμός υπευθύνου κίνησης λογαριασμού
Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Αριστερίδης Ιωάννης
13.Διακοπή σύμβασης μίσθωσης καταστημάτων ΟΕΚ Πενταβρύσου.
Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Αριστερίδης Ιωάννης
14.Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής διαφόρων υπηρεσιών και προμηθειών.
Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Αριστερίδης Ιωάννης
15.Ανανέωση μείωσης μισθωμάτων περιπτέρων.
Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Αριστερίδης Ιωάννης
16.Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Α/θμίας εκπαίδευσης
Εισηγητής Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Π. Ιορδανίδης Φώτιος.
17.Χορήγηση αδειών παραγωγού πωλητών λαϊκών αγορών
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Χαιτίδης Γεώργιος
18.Μεταβίβαση άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Χαιτίδης Γεώργιος
19.Έγκριση πρακτικού επιτροπής παρακολούθησης κυκλοφοριακής μελέτης.
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Χαιτίδης Γεώργιος
20.Αιτήματα σπουδαστών για πρακτική άσκηση καταρτιζόμενων ΙΕΚ.
Εισηγητής : Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Παντελής Παπαοικονόμου
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Παπαοικονόμου Παντελής

Μοιραστείτε την είδηση