Συνεδριάζει την Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης

8 Min Read

Tην Δευτέρα 24 Ιουλίου και ώρα 8.00 μ.μ. συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης στο «Κοβεντάρειο» με τα παρακάτω θέματα συζήτησης:

1. Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Ελευθέριος Ιωαννίδης, Δήμαρχος Κοζάνης
2. Απασχόληση προσωπικού με νέες συμβάσεις στις υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα της καθαριότητας βάσει των προϋποθέσεων της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του Ν. 4479/2017.
Εισηγητής: κ. Ελευθέριος Ιωαννίδης, Δήμαρχος Κοζάνης
3. Εξέταση της αριθμ. 52/2017 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά την έγκριση ή μη της παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Εισηγητής: κ. Ελευθέριος Ιωαννίδης, Δήμαρχος Κοζάνης
4. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Κοζάνης και ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας για το έργο: Πιλοτικό Υβριδικό Σύστημα Φόρτισης Ηλεκτρικών Αυτοκινήτων Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Κωνσταντίνος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
5. Υποβολή τελικού Επιχειρησιακού Σχεδίου Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020.
Εισηγητής: κ. Κωνσταντίνος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
6. Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: Προμήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισμού Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γρηγοριάδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
7. Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: Προμήθεια Ανταλλακτικών Μεταφορικών Μέσων Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γρηγοριάδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
8. Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Καταστροφής Υλικών που δεν έχουν καμία αξία.
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γρηγοριάδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
9. Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: Προμήθεια τριών Ηλεκτρικών Οχημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γρηγοριάδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
10. Εξέταση των αριθμ. 53/2017, 54/2017 και 55/2017 Αποφάσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορούν την κοπή δένδρων σε διάφορες περιοχές.
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γρηγοριάδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
11. Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου: Οικιστική & Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Τ.Κ. Δ.Ε. Ελλησπόντου, Δ.Ε. Δημ. Υψηλάντη, Πτελέας & Οινόης.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
12. Ανακοίνωση ορισμού επιτροπής παραλαβής και ελέγχου ποιότητας υλικών του έργου: Συντήρηση Υπαίθριου Θεάτρου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
13. Ανακοίνωση ορισμού επιτροπής χαρακτηρισμού εδαφών του έργου: Δημιουργία Παιδικής Χαράς Τ.Κ. Κλείτου Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
14. Ανακοίνωση ορισμού επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου: Δημιουργία Παιδικής Χαράς Τ.Κ. Κλείτου Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
15. Ανακοίνωση ορισμού επιτροπής παραλαβής και ελέγχου ποιότητας υλικών του έργου: Δημιουργία Παιδικής Χαράς Τ.Κ. Κλείτου Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
16. Χορήγηση παράτασης για την συνολική προθεσμία περαίωσης εργασιών του έργου: Κατασκευή πεζοδρομίων Δ.Κ. Κρόκου.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
17. Χορήγηση παράτασης για την συνολική προθεσμία περαίωσης εργασιών του έργου: Οικιστική Αναβάθμιση Οικισμών Δ.Ε. Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
18. Χορήγηση παράτασης για την συνολική προθεσμία περαίωσης εργασιών του έργου: Κτίριο πολλαπλών χρήσεων Τ.Δ. Νέας Νικόπολης.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
19. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: Ανάπλαση του Ο.Τ. 17 στην Τ.Κ. Ξηρολίμνης.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
20. Έγκριση 4ου Α.Π.Ε. του έργου: «Κατασκευή πρότυπου βιοκλιματικού σχολικού συγκροτήματος δημοτικού νηπιαγωγείου με εφαρμογή τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο Ο.Τ. 15 της Ζ.Ε.Π. Κοζάνης»
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
21. Απευθείας αγορά οικοπέδου εμβ. 98,24 τ.μ. που βρίσκεται επί της οδού Μητρ. Φωτίου και Δημογεροντίας, ιδιοκτησίας Γιαταγαντζίδη Παναγιώτη του Παύλου.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
22. Χορήγηση ή μη άδειας εγκατάστασης και χρήσης οίκου ανοχής
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
23. Τροποποίηση – Συμπλήρωση της αριθμ. 546/2016 Α.Δ.Σ. ως προς την επιβολή χαρτοσήμου στο τέλος αυθαίρετης καλλιέργειας.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
24. Κατάργηση ή μη θέσης περιπτέρου που βρίσκεται στην Πλατεία της Δημοτικής Κοινότητας Αιανής του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
25. Καθορισμός τελών εκμετάλλευσης στεγάστρων αναμονής και των επιφανειών των λεωφορείων»
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
26. Ανανέωση άδειας παραγωγού Λαϊκών Αγορών.
Εισηγήτρια: Κα Χρυσούλα Αθανασιάδου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
27. Έγκριση της αριθμ. 19/2017 Α.Δ.Σ. του ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης που αφορά «Α΄ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2017»
Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Λιάκος, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης
28. Εξέταση 7ου/2017 Πρακτικού Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κοζάνης με θέμα «Παραχωρήσεις Σχολικών Χώρων»
Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Λιάκος, Πρόεδρος Δ.Σ. Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής
29. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: Ανάπλαση Ο.Τ. 33 στην Τ.Κ. Ξηρολίμνης.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
30. Έγκριση της με αριθμό 38/2017 απόφασης του ΝΠΔΔ «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ» περί Τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ) Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Δημόπουλος, Πρόεδρος ΔΣ ΚΔΒΚ & Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
31. Έγκριση της με αριθμό 39/2017 απόφασης του ΝΠΔΔ «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ» περί 4ης Τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2017
Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Δημόπουλος, Πρόεδρος ΔΣ ΚΔΒΚ & Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
32. Έγκριση της με αριθμό 48/2017 απόφασης του ΝΠΔΔ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ–ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ» περί έγκρισης οικονομικού απολογισμού 2016
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Ιωαννίδης, Πρόεδρος ΔΣ ΟΑΠΝ.
33. Έγκριση της με αριθμό 49/2017 απόφασης του ΝΠΔΔ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ–ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ» περί έγκρισης ισολογισμού 2016
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Ιωαννίδης, Πρόεδρος ΔΣ ΟΑΠΝ.
34. Έγκριση της με αριθμό 29/2017 απόφασης του ΝΠΙΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ» περί έγκρισης ισολογισμού – απολογισμού 2016
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Σιαμπανόπουλος, Πρόεδρος ΔΣ ΔΚΕΚΠΜ.
35. Έγκριση 5ης παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Επισκευές – χρωματισμοί σχολικών μονάδων»
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
36. Έγκριση 5ης παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Πολιτιστικό Κέντρο Αργίλου»
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
37. Έγκριση διαγραφής & επαναβεβαίωσης διαφόρων ποσών από τους βεβαιωτικούς καταλόγους
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
38. Έγκριση και δέσμευση πιστώσεων ποσού 1.178,00 διαγραφής & επαναβεβαίωσης διαφόρων ποσών από τους βεβαιωτικούς καταλόγους
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
39. Εξέταση 6ου/2017 Πρακτικού Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κοζάνης με θέμα «Παραχωρήσεις Σχολικών Χώρων»
Εισηγητής: κ. Νικόλαος Πλεξίδας, Πρόεδρος Δ.Σ. Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής
40. Εξέταση 7ου/2017 Πρακτικού Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κοζάνης με θέμα «Παραχωρήσεις Σχολικών Χώρων»
Εισηγητής: κ. Νικόλαος Πλεξίδας, Πρόεδρος Δ.Σ. Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής
41. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Συντήρηση κτιρίου πολλαπλών χρήσεων & λοιπών κτιρίων Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου»
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
42. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή κεραμοσκεπής Αρχοντικού Λασσάνη»
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
43. Αιτήσεις – έγγραφα – Ανακοινώσεις

Η ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΥΣΤΗΡΑ
Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης και ώρα 15:00 μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου ή να μπείτε στον ηλεκτρονικό σας φάκελο για να ενημερωθείτε σχετικά.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΥΡΙΝΑΣ

Μοιραστείτε την είδηση