Συνεδριάζει την Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης

5 Min Read

Την Δευτέρα 27 Νοεμβρίου και ώρα 7.00 μ.μ. συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης στο Κοβεντάρειο, με τα παρακάτω θέματα συζήτησης:
1.Επιβολή τελών καθαριότητας και φωτισμού για κατοικίες, φιλανθρωπικά νοσηλευτικά ιδρύματα, καταστήματα, ξενοδοχεία για το έτος 2018.
Εισηγητές: κ.κ. Ελευθέριος Ιωαννίδης, Δήμαρχος Κοζάνης, Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης, Ιωάννης Γρηγοριάδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
2.Ανακαθορισμός του συντελεστή του φόρου επί των ηλεκτροδοτούμενων χώρων που χρησιμοποιούνται ή προορίζονται για κατοικία ή άσκηση επαγγέλματος για το έτος 2018.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντ/ρχος Κοζάνης
3.Επιβολή τέλους χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων και του υπεδάφους αυτών για το έτος 2018.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντ/ρχος Κοζάνης
4.Ανακαθορισμός των συντελεστών τελών διαφήμισης για το έτος 2018.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντ/ρχος Κοζάνης
5.Ανακαθορισμός τέλους χρήσης πεζοδρομίου στις εισόδους και εξόδους των ιδιόκτητων σταθμών αυτοκινήτων (γκαράζ) για το έτος 2018.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντ/ρχος Κοζάνης
6.Επιβολή δικαιώματος βοσκής στα Τοπικά Διαμερίσματα του Δήμου Κοζάνης για το έτος 2018.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντ/ρχος Κοζάνης
7.Επιβολή δικαιώματος διάθεσης και μεταφοράς ύδατος με δημοτικά βυτιοφόρα αυτοκίνητα για το έτος 2018.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντ/ρχος Κοζάνης
8.Ανακαθορισμός τέλους στάθμευσης (παρκόμετρα) για το έτος 2018.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντ/ρχος Κοζάνης
9.Επιβολή δικαιώματος χρήσης Δημοτικών Νεκροταφείων για το έτος 2018.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντ/ρχος Κοζάνης
10.Επιβολή τέλους στάθμευσης αυτοκινήτων στον κλειστό Σταθμό στην Πλατεία Συντάγματος για το έτος 2018.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντ/ρχος Κοζάνης
11.Καθορισμός του συντελεστή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ)
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντ/ρχος Κοζάνης
12.Επιβολή τέλους αυθαίρετης καλλιέργειας για το έτος 2018
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντ/ρχος Κοζάνης
13.Επιβολή ειδικού τέλους στάθμευσης σε οποιοδήποτε φορέα εκτός Δήμου, για έργα που εκτελούνται από φορείς και ιδιώτες σε χώρους ελεγχόμενης στάθμευσης για το έτος 2018.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντ/ρχος Κοζάνης
14. Καθορισμός τελών έκδοσης και ανανέωσης αδειών λαϊκών αγορών για το έτος 2018.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντ/ρχος Κοζάνης
15.Καθορισμός τέλους χρήσης μηχανημάτων για καθαρισμό οικοπέδων στα πλαίσια της παρ.1 του άρθρου 94 του Ν.3852/2010.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντ/ρχος Κοζάνης
16.Μείωση τελών καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού για πολύτεκνους, απόρους (κατόχους κάρτας αλληλεγγύης) & ΑΜΕΑ
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντ/ρχος Κοζάνης
17.Συνέχιση η μη μείωσης ενοικίων δημοτικών καταστημάτων, για ένα ακόμη έτος.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
18.Έγκριση απασχόλησης σε 24ωρη και 12ωρη βάση και απασχόλησης κατά τις Κυριακές & αργίες για τις οργανικές μονάδες του Δήμου κατά το έτος 2018.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
19.Έγκριση της αριθμ. 33/2017 Α.Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης με θέμα «Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2017»
Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Λιάκος, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης.
20.Έγκριση της αριθμ. 55/2017 Α.Δ.Σ. της Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης με θέμα: 6η Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2017 της ΚΔΒΚ.
Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Δημόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης και Πρόεδρος της ΚΔΒΚ.
21.Έγκριση της αριθμ. 56/2017 Α.Δ.Σ. της Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης με θέμα: Τροποποίηση και έγκριση νέου ΟΕΥ της ΚΔΒΚ.
Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Δημόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης και Πρόεδρος της ΚΔΒΚ.
22.Έγκριση πρόσληψης προσωπικού διάρκειας δύο μηνών για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Σιαμπανόπουλος, εντεταλμένος σύμβουλος.
23.Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Κοζάνης στην έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. που θα γίνει στις 04-12-2017.
Εισηγητής: κ. Ελευθέριος Ιωαννίδης, Δήμαρχος Κοζάνης.
24.Ανακοίνωση ορισμού επιτροπής παραλαβής και ελέγχου ποιότητας υλικών του έργου: Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης του 3ου Γυμνασίου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
25.Έγκριση δέσμευσης 15 θέσεων στάθμευσης στον υπόγειο χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων στην πλατεία Συντάγματος (ΟΤ 227) για χρήση από τη Δημοτική Βιβλιοθήκη.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
26.Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: Συντήρηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
27.Έγκριση 3ου ΑΠΕ και 3ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: Κτίριο πολλαπλών χρήσεων Τ.Δ. Νέας Νικόπολης.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
28.Εξέταση ένστασης της «ΓΕ.ΝΙΚ. Η. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.» αναδόχου του έργου «Κατασκευή πρότυπου βρεφονηπιακού σταθμού ολοκληρωμένης φροντίδας με εφαρμογή τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο Ο.Τ. 19 της Ζ.Ε.Π. Κοζάνης», κατά της υπ’ αριθμ. πρωτ. 30024/18.06.2017 Αποφάσεως του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών σχετικά με την κήρυξη έκπτωτης της αναδόχου από την εργολαβία.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
29.Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Κοζάνης και ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. με τίτλο: Μελέτη δημιουργίας πάρκων τσέπης»
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γρηγοριάδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
30.Αιτήσεις – έγγραφα – Ανακοινώσεις
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΥΡΙΝΑΣ

Μοιραστείτε την είδηση