Συνεδριάζει την Παρασκευή η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κοζάνης

2 Min Read

Tην Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου και ώρα 13:30, συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κοζάνης στο Δημαρχείο, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1.Καθορισμός όρων διακήρυξης εκτέλεσης του έργου «Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης χώρου αμαξοστασίου» προϋπολογισμού 100.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 224/2017.

2.Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση ή μη αποτελέσματος για τη ¨Μίσθωση ενός (1) ακινήτου Ε=100,00 τ.μ. έως Ε=250,00 τ.μ., για τη στέγαση του 8ου Νηπιαγωγείου του Δήμου Κοζάνης.

3.Αποδοχή ή μη δωρεάς παραχώρησης χρήσης δύο (2) σχολικών λεωφορείων από τη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Κοινωνικής Πρόνοιας και Μέριμνας Δήμου Κοζάνης στο Δήμο Κοζάνης έως 31.12.2017.

4.Έγκριση ή μη του από 28.11.2017 Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών και Οικονομικών Προσφορών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών και κατακύρωση για τις «Εργασίες Αποχιονισμού – Αντιμετώπιση Θεομηνιών 2017-2018» προϋπολογισμού 123.735,26 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 217/2017.

5.15η Ανατροπή -ανάκληση δεσμεύσεων ποσού 2.311,33 ευρώ από τον προϋπολογισμό χρήσης 2017.

6.12η Τροποποίηση – αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών οικ. έτους 2017.

7.22η Έγκριση δαπανών, διάθεσης και δέσμευσης πίστωσης ποσού 69.390,03 ευρώ από τον προϋπολογισμό οικ. έτους 2017

8.Αιτήσεις – Έγγραφα- Ανακοινώσεις.

Ο Πρόεδρος
Οικονομικής Επιτροπής

Ιωαννίδης Ελευθέριος
Δήμαρχος Κοζάνης

Μοιραστείτε την είδηση