Συνεδριάζει την Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κοζάνης

1 Min Read

Tην Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου και ώρα 13:30, συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κοζάνης στο Δημαρχείο, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Κατάρτιση προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών οικ. έτους 2018 του Δήμου Κοζάνης.

2. Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση ή μη αποτελέσματος για τη ¨Μίσθωση ενός (1) ακινήτου Ε=100,00 τ.μ. έως Ε=250,00 τ.μ., για τη στέγαση του 8ου Νηπιαγωγείου του Δήμου Κοζάνης.

3. Αιτήσεις – Έγγραφα- Ανακοινώσεις.

Ο Πρόεδρος
Οικονομικής Επιτροπής

Ιωαννίδης Ελευθέριος
Δήμαρχος Κοζάνης

Μοιραστείτε την είδηση