Συνεδριάζει την Τετάρτη 21 Μαρτίου το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης

5 Min Read

Tην Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου και ώρα 8.00 μ.μ. συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης στο Κοβεντάρειο, με τα παρακάτω θέματα συζήτησης:

1. Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της Δράσης Ανάπτυξης Πεζοπορικού Τουρισμού, από την Κόνσεπ Paths of Greece.
Εισηγήτρια: Κα Χρυσούλα Αθανασιάδου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
2. Υποβολή πρότασης για ένταξη νέων έργων στο Ε.Α.Π. 2012-2016.
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
3. Εξέταση της αριθμ. 1/2018 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για έγκριση δημιουργίας Εικαστικών Παρεμβάσεων σε Δημόσιους Χώρους της πόλης της Κοζάνης, σε συνεργασία με το τμήμα Εικαστικών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
4. Εξέταση της αριθμ. 4/2018 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, για τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Κοζάνης στο Ο.Τ. 170.
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
5. Εξέταση της αριθμ. 11/2018 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κοζάνης, που αφορά γνωμοδότηση επί του Πρακτικού της Επιτροπής Ονομασίας Οδών – Πλατειών, Κυκλοφοριακού, Πεζοδρομίων και Περιπτέρων του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
6. Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο: Κατασκευή νέας πτέρυγας και αναμόρφωση – αναβάθμιση υπάρχουσας πτέρυγας Β΄ στο Τιάλειο Εκκλησιαστικό Γηροκομείο Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
7. Υποβολή αιτήματος προς το ΑΣΕΠ για κάλυψη κενής θέσης κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών.
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
8. Εξέταση της αριθμ. 2/2018 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για καθορισμό προτεινόμενων θέσεων υπαίθριας διαφήμισης στη Δημοτική Κοινότητα Κοζάνης του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγήτρια: Κα Χρυσούλα Αθανασιάδου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
9. Εξέταση της αριθμ. 3/2018 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για έγκριση του Κανονισμού 24ωρων Υπαίθριων Αγορών Θρησκευτικών Εορτών.
Εισηγήτρια: Κα Χρυσούλα Αθανασιάδου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
10. Εκμίσθωση χώρου για την εγκατάσταση και λειτουργία ψυχαγωγικών εγκαταστάσεων κατά την εμποροπανήγυρη του Αγίου Πνεύματος Δρεπάνου.
Εισηγήτρια: Κα Χρυσούλα Αθανασιάδου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
11. Διαγραφή και επαναβεβαίωση διαφόρων ποσών – Επιστροφή ως αχρεωστήτως καταβληθέντων διαφόρων ποσών – Διαγραφές οφειλετών
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
12. Ανταλλαγή ίσων τμημάτων αγροτεμαχίων που βρίσκονται στην Τοπική Κοινότητα Σκήτης του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
13. Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβαδού 7.996,00 τ.μ. που βρίσκεται στην Τ.Κ. Αλωνακίων του Δήμου Κοζάνης, για ανέγερση πρόχειρων σταυλικών εγκαταστάσεων.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
14. Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβαδού 8.000,00 τ.μ. που βρίσκεται στην Τ.Κ. Μαυροδενδρίου για ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
15. Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβαδού 4.800,00 τ.μ. που βρίσκεται στην Τ.Κ. Άνω Κώμης για ανέγερση κτηνοτροφικής μονάδας.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
16. Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβαδού 7.744,00 τ.μ. που βρίσκεται στην Τ.Κ. Μαυροδενδρίου για ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
17. Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβαδού 6.756,00 τ.μ. που βρίσκεται στην Τ.Κ. Κοίλων για επαγγελματική χρήση.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
18. Εξέταση αίτησης Ιωαννίδου Ευαγγελίας μισθώτριας δημοτικού αγροτεμαχίου στην Δ.Κ. Αιανής για τροποποίηση του συμφωνητικού μίσθωσης, όσον αφορά το εμβαδόν του αγροτεμαχίου.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
19. Κατανομή Δ’ τακτικής δόσης 2017, ποσού 263.054,82 € στις σχολικές επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κοζάνης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών.
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γρηγοριάδης, Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.
20. Εξέταση της αριθμ. 5/2018 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κοζάνης για κοπή δώδεκα δένδρων σε διάφορες περιοχές του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γρηγοριάδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
21. Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο: Μελέτη δημιουργίας πάρκων τσέπης.
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γρηγοριάδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
22. Χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων σε άπορους δημότες
Εισηγητής: κ Γεώργιος Σιαμπανόπουλος, εντεταλμένος σύμβουλος.
23. Αιτήσεις – έγγραφα – Ανακοινώσεις.

- Advertisement -

Η ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΥΣΤΗΡΑ
Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης και ώρα 15:00 μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου ή να μπείτε στον ηλεκτρονικό σας φάκελο για να ενημερωθείτε σχετικά.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΥΡΙΝΑΣ

Μοιραστείτε την είδηση