Συνεδριάζει την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κοζάνης

4 Min Read

Tην Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου και ώρα 13:30, συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κοζάνης στο Δημαρχείο, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :
1. Έγκριση ή μη του από 12.02.2018 Πρακτικού Αποσφράγισης και Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών, της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών για την «Προμήθεια λαμπτήρων φωτιστικών 2017» προϋπολογισμού 74.398,51 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 83/2017.

2. Έγκριση ή μη του από 15.02.2018 Πρακτικού Ελέγχου Κατάθεσης των Δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, για την εκτέλεση του έργου «Εκτέλεση Δημοσίων Δασοτεχνικών έργων Δασικής Αναψυχής, Άθλησης και Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης στο Δημόσιο Δάσος ¨ΚΟΥΡΙ¨ στην περιοχή του Δήμου Κοζάνης της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» προϋπολογισμού 1.870.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 52/2017.

- Advertisement -

3. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2018 του Κληροδοτήματος ¨ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ¨ που βρίσκεται στην Δημοτική Κοινότητα Αιανής του Δήμου Κοζάνης.

4. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2018 του Κληροδοτήματος ¨ΛΑΖΑΡΟΥ Ι. ΓΚΕΚΑ¨, στην Δημοτική Κοινότητα Κοζάνης του Δήμου Κοζάνης».

5. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2018 του Κληροδοτήματος ¨Ι. & Γ. ΜΙΚΡΟΥ¨, στην Δημοτική Κοινότητα Κοζάνης του Δήμου Κοζάνης.

6. Έγκριση ή μη του από 22.02.2018 Πρακτικού Ελέγχου Κατάθεσης Δικαιολογητικών των προσωρινών αναδόχων της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών και κατακύρωση της διαπραγμάτευσης για τις «Εργασίες Αποχιονισμού – Αντιμετώπιση Θεομηνιών 2017-2018» προϋπολογισμού 123.735,26 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 217/2017. – Λήψη απόφασης.

7. Έγκριση ή μη του από 23.02.2018 Πρακτικού Ελέγχου Κατάθεσης Δικαιολογητικών των προσωρινών αναδόχων της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών και κατακύρωση για την «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού Δήμου Κοζάνης» προϋπολογισμού 1.108.200,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 147/2017.

8. 1η Απόδοση λογαριασμού από την υπόλογο κ. Ιακωβίδου Πελαγία του Θεόφιλου, τακτική υπάλληλο του Δήμου, για το ένταλμα προπληρωμής το οποίο εκδόθηκε σύμφωνα με την αριθμό 2/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (για την πληρωμή των προνοιακών επιδομάτων περιόδου Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2017).

9. 2η Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής χρήσης 2018 στην κ. Ιακωβίδου Πελαγία του Θεόφιλου τακτική υπάλληλο του Δήμου, για την πληρωμή των προνοιακών επιδομάτων περιόδου Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2018.

10. Έγκριση με απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση – επισκευή δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Αιανής» προϋπολογισμού 4.999,68 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 31/2018.

11. Έγκριση με απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση – επισκευή δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Ελλησπόντου» προϋπολογισμού 4.999,93 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 30/2018.

12. Έγκριση ή μη της με αριθμό 19/2018 μελέτης, του τρόπου εκτέλεσης και του καθορισμού των όρων διακήρυξης για τις «Ασφάλειες Οχημάτων» προϋπολογισμού 23.280,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24%– Ψήφιση, διάθεση και δέσμευση πίστωσης.

13. Έγκριση ή μη της με αριθμό 42/2018 μελέτης, του τρόπου εκτέλεσης και του καθορισμού των όρων διακήρυξης για την «Παροχή υπηρεσιών για τη διαχείριση του προγράμματος αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Κοζάνης» προϋπολογισμού 66.668,60 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24%– Ψήφιση, διάθεση και δέσμευση πίστωσης.

14. 2η Τροποποίηση – αναμόρφωση ή μη του προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών οικ. έτους 2018.

15. 5η Έγκριση δαπανών, διάθεσης και δέσμευσης πίστωσης ποσού 1.072.643,51 ευρώ από τον προϋπολογισμό οικ. έτους 2018.

16. Αιτήσεις – Έγγραφα- Ανακοινώσεις.

Ο Πρόεδρος
Οικονομικής Επιτροπής

Ιωαννίδης Ελευθέριος
Δήμαρχος Κοζάνης

Μοιραστείτε την είδηση