Συνεδριάζει την Τρίτη 23 Ιανουαρίου το Δ.Σ. της Δ.Ε.ΤΗ.Π.

1 Min Read

Την Τρίτη 23 Ιανουαρίου και ώρα 12.00 μ. συνεδριάζει το Δ.Σ. της ΔΕΤΗΠ στο Αντλιοστάσιο με τα παρακάτω θέματα:
ΘΕΜΑ 1ον Έγκριση πίστωσης, μελέτης, τρόπου εκτέλεσης και όρων διακήρυξης της υπ`αρίθμ. 13/2017 μελέτης περί «Εγκατάστασης δύο εναλλακτών θερμότητας ισχύος 30 MWth έκαστος και διασύνδεσή τους με το υφιστάμενο σύστημα τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας»
ΘΕΜΑ 2ον Έγκριση πίστωσης, μελέτης, τρόπου εκτέλεσης και όρων διακήρυξης της υπ`αρίθμ. 12/2017 μελέτης περί «Εργασιών νέων συνδέσεων καταναλωτών τηλεθέρμανσης, αποκατάστασης διαρροών και οδοστρωμάτων»
ΘΕΜΑ 3ον Έγκριση Σύμβασης Υποστήριξης Λειτουργίας και Συντήρησης Προγραμμάτων Δ.Ε.ΤΗ.Π.
ΘΕΜΑ 4ον Έγκριση προμήθειας γάλακτος 2018 για το προσωπικό της Δ.Ε.ΤΗ.Π.
ΘΕΜΑ 5ον Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών
ΘΕΜΑ 6ον Εξέταση Αίτησης Εργαζομένου Δ.Ε.ΤΗ.Π. περί χορήγησης προκαταβολής.
ΘΕΜΑ 7ον Επικύρωση Αποφάσεων Προέδρου Δ.Σ. Δ.Ε.ΤΗ.Π.
ΘΕΜΑ 8ον Έγκριση εφ`απαξ αποζημίωσης συνταξιοδοτούμενου υπαλλήλου Δ.Ε.ΤΗ.Π.
ΘΕΜΑ 9ον Θέματα Οικονομικής Υπηρεσίας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.ΤΗ.Π.

ΖΑΜΑΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

Μοιραστείτε την είδηση