Συνεργασία ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας και University of Applied Sciences KARLSRUHE σε θέματα Καινοτομίας, Επιχειρηματικότητας και Διοίκησης Επιχειρήσεων

1 Min Read

Το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο του στρατηγικού του σχεδιασμού για την διεθνοποίησή των Τμημάτων των Σχολών του στον Ευρωπαϊκό Εκπαιδευτικό Χάρτη, υλοποιεί διεθνές πρόγραμμα συνεργασίας με το University of Applied Sciences KARLSRUHE της Γερμανίας σε θέματα Καινοτομίας, Επιχειρηματικότητας και Διοίκησης Επιχειρήσεων.
Σύμφωνα με το πρόγραμμα έξι (6) γερμανοί φοιτητές θα συνεργαστούν με έξι (6) αντίστοιχους φοιτητές του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας για την ανάπτυξη καινοτόμων ιδεών με στόχο την επιχειρηματικότητα και στις δύο χώρες. Επίσης άλλοι έξι (6) γερμανοί φοιτητές θα συνεργαστούν με αντίστοιχους έξι (6) φοιτητές του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας για την Διοίκηση Επιχειρήσεων με εικονική πραγματικότητα. Το πρόγραμμα Συντονίζουν έξι (6) γερμανοί καθηγητές από το University of Applied Sciences KARLSRUHE, και ο Δρ. Βασίλης Κικής Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.
Η συνεργασία μεταξύ των φοιτητών θα συνεχιστεί διαχρονικά ενώ το Δεκέμβριο οι Έλληνες φοιτητές θα μεταβούν για μια εβδομάδα στο University of Applied Sciences KARLSRUHE, για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του προγράμματος.
Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται εξ’ ολοκλήρου από το Γερμανικό Ίδρυμα και θα επαναληφθεί συνολικά τρείς (3) φορές.

Από το Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων

Μοιραστείτε την είδηση