Συνεργασία του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)

1 Min Read

Σε μία ιδιαίτερης σημασίας συνεργασία προέβη το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με το  Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.).

Στο Μνημόνιο Συνεργασίας, διάρκειας τριών ετών, που υπεγράφη μεταξύ των δύο φορέων, προβλέπεται η παροχή έκπτωσης της τάξης του 20% στα τέλη παρακολούθησης οποιουδήποτε προγράμματος επιμόρφωσης/κατάρτισης διοργανώνει το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου σε όλους τους κατόχους της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων.

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων, την τεχνολογική και επιστημονική υποστήριξη της οποίας έχει το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.,  είναι μία εύχρηστη ατομική κάρτα, που απευθύνεται σε νέους και νέες από 13-30 ετών. Μέσω της Κάρτας αυτής προσφέρονται εκπτώσεις καθώς και η δυνατότητα συμμετοχής σε εκδηλώσεις, διαγωνισμούς, αθλητικές δραστηριότητες στην Ελλάδα και σε 35 χώρες στο εξωτερικό.

Με τις στοχευμένες αυτές συνεργασίες στις οποίες προβαίνει το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., ενισχύεται η εξωστρέφεια και επιτυγχάνεται η διασύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας με εθνικούς και διεθνείς εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς φορείς και αναδεικνύονται οι δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας του  Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

 

Οι προσφορές που απολαμβάνουν οι κάτοχοι της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων στην Ελλάδα φαίνονται στον παρακάτω σύνδεσμο:

 

https://europeanyouthcard.gr/?s=&post_type=offers

 

 

Μοιραστείτε την είδηση