Από συνεργείο αυτοκινήτων, ζητείται υπάλληλος ηλικίας 18-30 ετών, για πρόσληψη μέσω προγράμματος του ΟΑΕΔ (κάτοχος κάρτας ανεργίας). Τηλ. επικοινωνίας 6948580173