Τα ροφήματα El Greco Natural Herbs & Teas, στο 30th International Symposium on the Chemistry of Natural Products and the 10th International Congress on Biodiversity (ISCNP30 & ICOB10) στην Αθήνα

2 Min Read

Τα ροφήματα El Greco Natural Herbs & Teas, στο 30th International Symposium on the Chemistry of Natural Products and the 10th International Congress on Biodiversity (ISCNP30 & ICOB10) που πραγματοποιήθηκε στο Royal Olympic Hotel στην Αθήνα, 25-29/11/2018.

Το 30 Συμπόσιο διοργανώθηκε από το Τμήμα Φαρμακογνωσίας και Χημείας Φυσικών Προϊόντων του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, (Ε.Κ.Π.Α.) με πρόεδρο της επιστημονικής επιτροπής τον καθηγητή Δρ. Λ. Σκαλτσούνη

- Advertisement -

Στο συνέδριο η επιστημονικά υπεύθυνη του ερευνητικού έργου FeedMAP που εκτελείται στο πλαίσιο των προγραμμάτων Ερευνώ – Δημιουργώ -Καινοτομώ, Δρ. Κ. Γρηγοριάδου, παρουσίασε στο  30th International Symposium on the Chemistry of Natural Products and the 10th International Congress on Biodiversity (ISCNP30 & ICOB10) ερευνητική εργασία με τίτλο <<An holistic approach to sustainable use of Greek native medicinal / aromatic plants’ by-products to produce innovative feeds for domestic animals>>, ενώ παράλληλα έγινε χορηγία των ροφημάτων El Greco Natural Herbs & Teas σε ομιλητές και συμμετέχοντες από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα από όλο τον κόσμο.

Η ερευνητική εργασία που παρουσιάστηκε στο συνέδριο ήταν αποτέλεσμα της συνεργασίας με το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτιώσης και Φυτογενετικών Πόρων του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και με  δύο ιδιωτικές εταιρίες που επίσης συμμετείχαν στο πρόγραμμα.

Μέρος της έρευνας πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της εταιρίας, με τη βοήθεια του επιστημονικού αλλά και του τεχνικού προσωπικού.

Μοιραστείτε την είδηση