«Τα βρήκαν» ΔΕΗ και ΔΕΥΑΚ για την σύμβαση παροχής ενέργειας – Από τον ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου η τροφοδοσία θερμικής ενέργειας

5 Min Read

Το δρόμο για την υπογραφή σύμβασης παροχής ενέργειας από τον ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου στην τηλεθέρμανση Κοζάνης ανοίγει η οριστική επίλυση των διαφορών της ΔΕΗ με την Δημοτική Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Κοζάνης.
Το μνημόνιο συμφωνίας μεταξύ των δυο πλευρών αναμένεται να εγκριθεί από το δημοτικό συμβούλιο της Κοζάνης κατά τη σημερινή συνεδρίαση του. Οι συζητήσεις για την ανανέωση της σύμβασης ξεκίνησαν το 2009 και ουσιαστικά ολοκληρώνονται σήμερα, με την προηγούμενη σύμβαση ΔΕΗ και ΔΕΥΑΚ να έχει λήξει στις 31-12-2012, αφήνοντας για πολλά χρόνια την τηλεθέρμανση εκτεθειμένη.
Αξίζει πάντως να αναφέρουμε πως σύμφωνα με τη ΔΕΥΑΚ, ο λόγος της καθυστέρησης ήταν πως τα θέματα τα οποία έπρεπε να αντιμετωπιστούν και να επιλυθούν ήταν σύνθετα και απαιτήθηκε σημαντικός χρόνος για την πλήρη διαλεύκανση τους και την τελική προσέγγιση των εκκρεμοτήτων της σύμβασης.

Κομβικό σημείο ήταν η συμφωνία για τη Φιλική επίλυση των διαφόρων που είχαν προκύψει στα πλαίσια εφαρμογής της προηγούμενης σύμβασης του 1998 από την κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης από την Τηλεθέρμανση Κοζάνης.
Η συμφωνία αποδέχεται πως η ΔΕΗ δεν τήρησε σε αρκετές περιπτώσεις την υποχρέωσή της για «…προγραμματισμένη συντήρηση των μονάδων που σχετίζονται με την παροχή ενέργειας . . .εκτός της θερμαντικής περιόδου» και κατά συνέπεια δεν παρείχε προς τη ΔΕΥΑΚ την κατά περίπτωση απαιτούμενη Θ/Ε. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η ΔΕΥΑΚ να υποχρεωθεί σε πρόσθετες δαπάνες για την κάλυψη των αναγκών των πελατών της. Παράλληλα όμως διαπιστώνεται πως η ΔΕΥΑΚ δεν δικαιούται, κατ’ αρχάς, αποζημίωση για το σύνολο των δαπανών της, για την αγορά καυσίμου diesel, όπως ζητούσε.
ΔΕΗ και ΔΕΥΑΚ αποδέχτηκαν την πρόταση της Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού, που συστήθηκε για να εξετάσει τις σχετικές οικονομικές απαιτήσεις της ΔΕΥΑΚ σύμφωνα με την οποία, η ΔΕΗ θα εκδώσει, υπέρ της ΔΕΥΑΚ, πιστωτικό τιμολόγιο ύψους: 1.028.478,86 ή 1.162.181,27 €, με ΦΠΑ.
Η ΔΕΥΑΚ με τη σειρά της δεσμεύεται να καταβάλει στη ΔΕΗ το οφειλόμενο, μέχρι και την 31/12/2017, ποσό από κατανάλωση θερμικής ενέργειας παρελθόντων ετών συνολικού ύψους 3.280.262,51 €, με ΦΠΑ.
Από το ανωτέρω ποσό θα αφαιρεθεί ποσό ύψους 109.526,14 €, το οποίο καταβλήθηκε στη ΔΕΗ, ως προκαταβολή έναντι κατανάλωσης με βάση τη ΣΠΘΕ που έληξε το 2012.
Επιπλέον, σύμφωνα με την προς υπογραφή σύμβαση , για τα έτη 2016 -2017, και μετά την εφαρμογή της σχετικής, προβλεπόμενης, έκπτωσης, προκύπτει πρόσθετο ποσό οφειλής της ΔΕΥΑΚ προς τη ΔΕΗ ύψους 310.681,94 €, με ΦΠΑ.
Με βάση τα ανωτέρω η συνολική επιπλέον οφειλή της ΔΕΥΑΚ προς τη ΔΕΗ υπολογίζεται ως εξής:
3.280.262,51 – 109.526,14 + 310.681,94 = 3.481.418,31 €, με ΦΠΑ.
Το ανωτέρω ποσό, των 3.481.418,31 €, με ΦΠΑ, συμφωνείται να καταβληθεί από τη ΔΕΥΑΚ στη ΔΕΗ σε τέσσερις (4) ετήσιες δόσεις, ύψους 870.354,58 €, με ΦΠΑ, εκάστη με την κάθε μία από αυτές να καταβάλλεται το 3ο τρίμηνο εκάστου έτους, αρχής γενομένης από το έτος 2018.
Ειδικά για την πρώτη δόση συμφωνείται το ποσό των 870.354,58 €, με ΦΠΑ, να συμψηφιστεί με ποσό ύψους 618.541,46 €, με ΦΠΑ, που ήδη έχει καταβάλει η ΔΕΥΑΚ, την 3/4/2018, και συνεπώς το ύψος της πρώτης αυτής δόσης να διαμορφωθεί σε:
870.354,58 – 618.541,46 = 251.813,12 €, με ΦΠΑ
Η ΔΕΥΑΚ θα εξοφλήσει τα οφειλόμενα στη ΔΕΗ ποσά για το έτος 2018, λόγω παροχής Θερμικής Ενέργειας, αμέσως μετά την έκδοση του ανωτέρω πιστωτικού τιμολογίου, ύψους 1.162.181,27 €, με ΦΠΑ, από τη ΔΕΗ.
Η νέα σύμβαση παροχής θερμικής ενέργειας έχει έναρξη εφαρμογής αναδρομικά από 1-1-2013 και μέχρι τις 31-12-2015 έχει μηδενική επίπτωση στις ήδη τιμολογηθείσες MWh.
Από 1-1-2016 υπάρχουν μικρές κλιμακούμενες αυξήσεις και η τελική αύξηση θα εφαρμοστεί το 2020 οπότε και τυπικά λήγει η σύμβαση.
Προβλέπεται στο τέλος της σύμβασης ανανέωσή για μια 5ετία και στη συνέχεια ανά 5ετία.

- Advertisement -
Μοιραστείτε την είδηση