Ετικέτα: ΑΕΠ

Κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ το κατά κεφαλήν ΑΕΠ στις περιφέρειες της Ελλάδας

Στο 60% η Δυτική Μακεδονία Κάτω του 75% του μέσου όρου της

Χρόνος Κοζάνης