Ετικέτα: Airbnb

Aυξάνονται τα airbnb στην Κοζάνη

Aυξάνονται τα airbnb στην Κοζάνη. Έχουν φτάσει πια τα 80. Συνήθως εξυπηρετούν…

Χρόνος Κοζάνης