Ετικέτα: Αντιδήμαρχοι

Δήμος Κοζάνης: Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων

«Στόχος μας ένας Δήμος ανοιχτός και εξωστρεφής, που θα υπηρετεί με αφοσίωση,

Χρόνος Κοζάνης