Ετικέτα: Αρδρευτικό

Ξεκίνησαν οι ενημερωτικές εκδηλώσεις για το αρδευτικό της Βόρειας Ζώνης Πολυφύτου

Το μεγάλο έργο του αρδευτικού της Βόρειας Ζώνης Πολυφύτου, παρουσιάστηκε την Παρασκευή

Γιάννης Κωσταρέλλας