Ετικέτα: Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας

Υλοποίηση Προγράμματος Ανταλλαγής Νέων από τον ΟΑΠΝ

Ο ΟΑΠΝ υλοποιεί Πρόγραμμα Ανταλλαγής Νέων "Πολιτισμός - Δημιουργικότητα - Κοινότητα Ι"…

Χρόνος Κοζάνης