Ετικέτα: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Δύο νέες Προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων που αφορούν σε ανέργους στη Δυτική Μακεδονία από τον ΟΑΕΔ

Δύο προσκλήσεις που αφορούν σε ανέργους στις Περιφέρειες Πελοποννήσου και Δυτικής Μακεδονίας

Χρόνος Κοζάνης