Ετικέτα: Γιώργος Ευθυμίου

“Πρόγνωση ατομικής έκθεσης με μοντέλα υπολογιστικής ρευστομηχανικής” του Γιώργου Ευθυμίου

Εάν και δεν αποτελεί καθημερινό φαινόμενο, κατά καιρούς συμβαίνουν ατυχήματα που οφείλονται…

Χρόνος Κοζάνης

“Πρόβλεψη της μέγιστης ταχύτητας του ανέμου σε εσωτερικά περιβάλλοντα για αποτελεσματικό φυσικό αερισμό” γράφει ο Γιώργος Ευθυμίου

Το επιστημονικό ενδιαφέρον για την αέρια ρύπανση των εσωτερικών χώρων αυξάνεται, καθώς…

Χρόνος Κοζάνης

“Πρόβλεψη της ταχύτητας του ανέμου σε περιβάλλοντα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας”, του Γιώργου Ευθυμίου*

Η πρόβλεψη της ταχύτητας του ανέμου σε περιβάλλοντα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας είναι…

Χρόνος Κοζάνης