Ετικέτα: HORIZON EUROPE

Coalition: Προωθώντας την αριστεία στην καινοτομία για τη μετατροπή των ανθρακοφόρων περιοχών σε κλιματικά ουδέτερες, ακμάζουσες οικονομίες

Στην προώθηση της αριστείας της καινοτομίας στον μετασχηματισμό των περιοχών με άνθρακα

Χρόνος Κοζάνης