Ετικέτα: Interegg Europe

1η Συνάντηση Δικτύου Εμπλεκόμενων Φορέων σχεδίου RAW4RES/INTERREG EUROPE Δήμου Κοζάνης

Ενίσχυση υπεύθυνων πολιτικών εξόρυξης και ανθεκτικότητας πρώτων υλών κρίσιμης σημασίας στις Ευρωπαϊκές…

Χρόνος Κοζάνης