Ετικέτα: Ιωάννης Μετίσογλου

“Μιλώντας για την πολιτική συνοχής”. Του Ιωάννη Μετίσογλου*

Οι πολιτικές δημιουργούνται και διαμορφώνονται σύμφωνα με τις ανάγκες της υπάρχουσας συνθήκης…

Χρόνος Κοζάνης