Ετικέτα: Καρδιολογία

Προσωπικότητες της καρδιολογίας: Συνέντευξη Χαρισίου K. Μπουντούλα στον Γιώργο Λιγνό

Δημοσιεύτηκε στην Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση τεύχος Ιανουάριος- Μάρτιος 2023 To A' Μέρος

Θένια Βασιλειάδου

Προσωπικότητες της καρδιολογίας: Συνέντευξη Χαρισίου K. Μπουντούλα στον Γιώργο Λιγνό

*(Δημοσιεύτηκε στην Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση τεύχος Ιανουάριος- Μάρτιος 2023) Ο Χαρίσιος Μπουντούλας

Χρόνος Κοζάνης