Ετικέτα: κατεδάφιση

Καμία κατεδάφιση χωρίς ολοκλήρωση υποδομών στη νέα Ποντοκώμη

Μήνυμα ότι δεν θα προχωρήσει καμιά ενέργεια κατεδάφισης στον παλαιό οικισμό της

Γιάννης Κωσταρέλλας