Λέξη κλειδί "Μαθηματικά"

Το αρχαίο ελληνικό παιχνίδι ως αντικείμενο και δραστηριότητα ερευνά και αναδεικνύει το Κέντρο SISTRON – Στο Λιβαδερό το μόνιμο μουσείο

Το οστομάχιον ή στομάχιον, από τις λέξεις οστούν και μάχη, ήταν το τάγκραμ της αρχαιότητας, με το οποίο ο Αρχιμήδης προσπαθούσε να εμφυσήσει στους μαθητές του τη μαθηματική ικανότητα. Ο Ιπποκράτης συνιστούσε την κρικηλασία με ξύλινο στεφάνι, τον κρίκο-τροχό -τσέρκι για τη φυσική αποκατάσταση ασθενών. Σε κερκίδες αρχαίων θεάτρων θεατές που παρακολουθούσαν τους δραματικούς αγώνες στο πλαίσιο των Διονυσίων χάρασσαν επιτραπέζια παιχνίδια, όπως την εννιάρα ή εννιάδα για να περνούν