Ετικέτα: Μουσείο Μακεδονικής Αρχιτεκτονικής και Ιστορίας «Νικόλαος Μουτσόπουλος»

Σε Μουσείο Μακεδονικής Αρχιτεκτονικής και Ιστορίας μετατρέπεται το «Γκέρτσειο»

Δημοσιεύτηκε η προγραμματική σύμβαση για την ανάπτυξη του έργου Στην «Διαύγεια» δημοσιεύτηκε

Χρόνος Κοζάνης