Ετικέτα: Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής

Στο 4,5% των εσόδων από την δημοπράτηση δικαιωμάτων ρύπων παρέμεινε η χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου για την απολιγνιτοποίηση

Σε ποσοστό 4,5% των εσόδων από την δημοπράτηση δικαιωμάτων ρύπων παραμένει η διάθεση…

Χρόνος Κοζάνης