Ετικέτα: ΣΕΒ

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας-Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας

Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ) και του Συνδέσμου Επιχειρήσεων

Χρόνος Κοζάνης