Ετικέτα: ΣΤΕΓΕΣ

Φωτοβολταϊκά σε στέγες : Μια ευκαιρία για όλους ! Γράφει ο Κων/νος Χ. Γκαράκης*

Το τελευταίο διάστημα ευρέως διαδίδονται σε ΜΜΕ, σε αυτοδιοικητικά όργανα, σε δηλώσεις

Χρόνος Κοζάνης